Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

 

Juni
June

2012

 

 

Juni
June

2013

 

 

Juni
June

2014

 

 

Juni
June

Diff, %

 

 

Juni 13-
Juni 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,0

145,6

144,7

129,4

144,8

147,1

140,4

-4,6

Elektricitet  Electricity

4,0

136,3

127,8

127,0

135,7

125,9

123,6

121,7

-1,5

Diesel  Diesel oil

5,2

133,5

140,3

136,9

132,8

135,4

134,2

135,7

+1,1

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

139,4

146,9

141,6

138,9

143,6

138,8

141,9

+2,2

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

135,5

136,8

134,1

134,9

133,3

131,1

131,7

+0,4

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

129,0

124,8

110,9

123,4

123,0

102,9

118,3

+15,0

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

143,0

139,1

128,6

138,1

136,9

124,4

132,4

 

+6,5

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

136,5

132,4

120,4

131,2

130,4

114,4

125,8

+10,0

Svampmedel  Fungicides

0,8

101,8

100,1

98,6

100,9

99,9

98,1

101,7

+3,7

Insektsmedel  Insecticides

0,2

98,7

100,7

95,4

98,2

101,1

93,6

97,8

+4,5

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

131,7

132,9

133,5

131,4

132,8

134,1

148,9

+11,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

118,5

118,8

118,1

118,0

118,7

118,1

128,2

+8,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

122,9

129,4

132,3

123,4

130,8

133,0

138,9

+4,4

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

150,2

155,6

164,0

152,5

153,7

167,8

158,7

-5,4

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

119,4

118,7

119,1

120,0

119,0

118,4

121,6

+2,7

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

125,1

127,5

128,6

125,4

128,2

128,9

129,8

+0,8

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

113,6

115,4

115,2

111,4

113,4

115,9

114,9

-0,9

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

129,5

132,0

132,2

128,5

130,3

132,4

131,5

-0,7

Traktorer Tractors

4,6

124,8

132,0

134,9

124,8

134,6

134,8

138,0

+2,4

Övrig utrustning Other materials

11,5

123,1

128,7

132,1

122,1

127,9

131,9

132,9

+0,8

Utrustning  Materials

 

16,0

123,6

129,6

132,9

122,8

129,8

132,7

134,4

+1,2

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

124,8

126,7

127,4

124,9

127,2

127,6

128,2

+0,5

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

123,9

128,9

131,6

123,4

129,2

131,5

132,9

+1,1

TOTALT  TOTAL

100,0

128,3

131,4

132,1

127,4

130,1

132,2

131,8

-0,3


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.