Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

Juni
June

2012

 

Juni
June

2013

 

Juni
June

2014

 

Juni
June

Diff, %

 

Juni 13-
Juni 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,0

198,3

204,1

211,5

174,4

-17,5

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,1

194,4

199,7

176,7

146,4

-17,1

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

146,0

181,3

168,6

158,5

144,0

-9,1

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,4

179,4

203,2

177,2

155,9

-12,0

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,5

206,2

209,9

210,6

172,4

-18,2

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

194,7

198,1

194,3

162,6

-16,3

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

156,1

203,4

203,1

167,0

142,4

-14,8

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

57,7

56,7

52,8

54,2

+2,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

129,5

128,0

120,3

129,5

126,3

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,5

98,2

87,5

104,9

104,1

90,0

83,2

-7,6

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

141,3

148,1

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,0

111,2

135,5

121,2

103,5

-14,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

288,8

268,5

306,5

349,3

+14,0

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

131,4

127,2

122,9

118,7

-3,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

±0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

257,4

240,2

271,9

306,6

+12,8

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

102,1

113,3

112,9

112,7

-0,2

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,6

154,2

160,0

161,0

150,9

-6,3

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

126,6

130,2

130,0

115,0

-11,6

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

127,2

130,8

130,6

115,1

-11,9

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

113,9

116,4

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

93,3

109,8

107,6

93,9

-12,8

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

146,6

161,8

165,7

168,1

+1,4

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

146,5

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

187,5

187,9

185,7

190,9

198,8

+4,2

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,9

119,5

127,9

127,3

116,5

-8,5

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,8

129,3

128,3

119,1

130,9

138,2

+5,6

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

150,6

149,0

138,8

131,2

-5,5

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

152,0

180,9

223,4

103,2

-53,8

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,5

134,5

131,6

125,2

136,6

135,7

-0,7

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

126,0

130,7

126,3

126,4

132,5

127,3

-4,0

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,5

136,0

137,0

139,3

143,5

136,3

-5,0


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.