Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni 13-

Juni 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,1

130,1

131,0

134,4

130,3

130,9

136,1

130,9

-3,8

Mjukt bröd  Bread

17,1

126,8

128,8

129,2

126,7

128,1

129,6

129,4

-0,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

260,0

S

S

273,7

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

S

S

122,1

118,2

S

122,9

120,2

101,2

-15,8

Vegetabilier  Crop products

 

32,2

131,5

132,6

134,9

131,9

133,2

136,7

133,4

-2,4

Mjölk  Milk

S

116,8

S

S

116,7

S

S

S

S

Grädde  Cream

3,7

105,0

104,0

108,6

106,6

105,0

106,9

112,4

+5,1

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,8

S

127,4

134,9

S

130,3

137,6

143,2

+4,1

Glass  Ice cream

1,0

136,0

126,3

130,3

137,6

129,5

132,2

140,6

+6,4

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

25,4

121,1

120,9

128,7

121,8

122,5

128,8

136,0

+5,5

Ägg  Eggs

 

5,0

139,2

S

137,2

139,4

S

137,8

134,3

-2,6

Nötkött  Beef

7,0

122,1

131,0

129,7

127,5

143,2

141,2

133,9

-5,2

Griskött  Pig meat

9,5

119,1

133,3

142,6

119,5

134,4

147,2

145,4

-1,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

115,1

113,5

S

114,8

111,2

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

119,4

S

S

S

Kött  Meat

 

20,1

120,0

126,8

128,8

122,3

131,0

134,0

131,6

-1,8

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,6

107,4

109,9

104,8

107,3

110,0

110,9

+0,8

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

 

37,4

110,9

115,5

117,9

112,0

117,2

120,6

119,7

-0,8

Animalier  Animal products

 

67,8

116,5

118,6

122,6

117,3

120,3

124,4

126,0

+1,3

Totalt  Total

100,0

121,2

123,1

126,6

121,9

124,4

128,3

128,5

+0,1


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end  of the last year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.