Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni 13-
Juni 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,1

113,7

114,3

113,1

114,0

115,2

114,6

-0,5

Mjukt bröd  Bread

13,7

126,8

128,6

128,2

127,4

128,4

129,1

128,5

-0,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

138,8

126,2

146,2

144,4

128,7

143,6

155,0

+8,0

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

99,9

108,5

109,2

111,2

+1,8

Margarin  Margarine

 

3,7

114,4

114,9

119,0

114,1

113,9

118,2

118,6

+0,3

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,2

120,8

122,2

120,6

120,8

122,8

122,9

+0,1

Mjölk  Milk

12,0

117,4

119,5

125,0

116,7

119,5

124,1

129,6

+4,4

Grädde  Cream

3,6

111,1

113,5

121,1

110,1

113,7

118,5

119,9

+1,2

Smör  Butter

1,0

111,2

115,4

124,4

110,5

115,4

123,1

126,5

+2,8

Ost  Cheese

11,6

121,5

123,0

127,0

121,1

122,9

126,1

129,5

+2,7

Glass  Ice cream

4,1

108,7

109,5

107,1

108,8

109,7

104,1

102,5

-1,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

117,0

118,9

123,3

116,5

118,9

122,0

125,0

+2,5

Ägg  Eggs

 

2,8

127,6

129,6

132,6

127,3

128,8

131,7

133,8

+1,6

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

134,0

138,4

146,2

143,8

-1,6

Griskött  Pig meat

4,2

116,1

118,9

122,9

117,6

120,2

124,3

122,4

-1,6

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

109,7

110,2

116,8

111,1

-4,9

Annat kött  Other meat

1,5

110,2

116,7

121,6

112,4

118,6

123,4

125,5

+1,7

Kött  Meat

 

15,8

120,8

124,7

129,3

121,9

125,0

131,0

128,5

-1,9

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

106,9

108,1

111,5

106,7

108,3

113,2

112,4

-0,7

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

112,5

114,9

119,0

112,9

115,1

120,7

119,0

-1,4

Animalier  Animal products

 

67,6

115,2

117,2

121,4

115,1

117,4

121,7

122,3

+0,5

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

116,9

118,5

122,1

122,5

+0,3


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.