Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market


2010 = 1001)

2011

2012

2013

Andra kvartalet Second Quarter

2011

2012

2013

2014

Diff,%

13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

111,2

117,9

118,3

112,0

116,6

119,7

..

..

bg

Bulgarien  Bulgaria

110,5

117,0

115,8

111,3

115,1

117,0

110,6

-5,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

108,2

112,6

115,9

109,4

111,3

117,3

114,9

-2,0

dk

Danmark  Denmark

109,1

114,5

118,7

109,9

112,3

119,5

118,7

-0,7

de

Tyskland  Germany

110,8

116,0

118,2

110,8

114,8

119,8

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

 

 

 

 

 

 

 

 

ie

Irland  Ireland

109,5

114,6

117,5

109,8

113,1

119,0

114,1

-4,1

gr

Grekland  Greece

109,2

111,5

110,8

109,7

111,0

111,3

108,5

-2,5

es

Spanien  Spain

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

..

fr

Frankrike  France

108,6

112,2

113,6

108,8

110,7

114,4

112,3

-1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

112,3

118,0

117,3

114,2

118,7

122,1

108,8

-10,9

it

Italien  Italy

106,9

112,1

114,4

106,8

110,3

114,9

..

..

cy

Cypern  Cyprus

..

..

114,2

..

..

113,1

115,5

+2,1

lv

Lettland  Latvia

111,6

116,0

116,5

112,8

116,3

117,7

116,1

-1,4

lt

Litauen  Lithuania

119,1

129,2

124,8

123,5

136,2

133,6

125,4

-6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

108,3

113,1

113,4

108,4

112,4

114,5

113,5

-0,9

hu

Ungern  Hungary

112,3

119,6

122,1

112,7

118,0

124,3

119,7

-3,7

mt

Malta  Malta

109,8

115,1

116,3

110,2

114,6

117,8

113,1

-4,0

nl

Nederländerna  Netherlands

109,9

113,1

115,7

110,4

111,2

117,2

110,6

-5,6

at

Österrike  Austria

106,9

111,7

113,8

107,6

111,5

114,5

114,0

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

110,4

118,2

..

110,5

118,3

..

..

..

pt

Portugal  Portugal

 

 

 

..

..

..

117,6

..

ro

Rumänien  Romania

112,4

120,0

123,5

112,3

117,9

123,5

120,1

-2,8

si

Slovenien  Slovenia

110,6

115,2

117,9

111,0

113,8

119,2

114,6

-3,9

sk

Slovakien  Slovakia

..

..

118,2

..

..

123,6

115,2

-6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

111,6

115,7

117,9

112,0

114,3

119,2

117,0

-1,8

se

Sverige  Sweden

.. 

.. 

.. 

..

..

..

..

..

uk

Storbritannien  United Kingdom

112,2

114,2

115,9

111,7

113,0

117,4

..

..


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures is not available for those member states that hasn’t completed  indices with base year 2010=100.

Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2014-09-01