Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2010 = 1001)

2011

2012

2013

Andra kvartalet Second Quarter

2011

2012

2013

2014

Diff,%

13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

102,1

114,9

119,9

107,1

111,0

124,2

..

..

bg

Bulgarien  Bulgaria

123,6

143,1

117,8

122,3

127,0

131,0

125,8

-4,0

cz

Tjeckien  Czech Republic

121,4

126,0

131,8

128,2

124,4

136,1

133,2

-2,1

dk

Danmark  Denmark

114,5

123,3

128,2

115,5

122,7

130,0

116,2

-10,6

de

Tyskland  Germany

113,0

119,0

121,1

111,8

112,5

119,3

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

 

 

 

 

 

 

 

 

ie

Irland  Ireland

115,2

121,2

131,5

115,0

117,6

134,6

124,9

-7,2

gr

Grekland  Greece

103,0

101,6

103,3

102,4

96,7

101,4

98,9

-2,5

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

112,6

118,7

121,5

113,9

114,1

123,1

117,0

-5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

107,7

116,3

109,1

105,0

112,3

112,6

110,6

-1,8

it

Italien  Italy

109,4

116,0

120,5

109,1

110,2

119,7

..

..

cy

Cypern  Cyprus

..

..

120,8

..

..

115,5

115,3

-0,2

lv

Lettland  Latvia

118,2

122,3

116,3

117,2

115,0

118,6

124,2

+4,7

lt

Litauen  Lithuania

123,8

123,1

126,2

130,5

121,0

130,1

119,5

-8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

108,7

115,0

118,8

107,8

109,8

120,0

126,5

+5,4

hu

Ungern  Hungary

120,8

139,1

128,6

123,5

130,1

138,5

131,1

-5,3

mt

Malta  Malta

103,2

113,2

114,6

102,0

107,9

112,5

100,9

-10,3

nl

Nederländerna  Netherlands

104,6

108,5

116,1

104,6

102,6

114,7

104,0

-9,3

at

Österrike  Austria

107,9

113,0

113,7

109,9

112,0

116,3

115,4

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

119,3

124,6

..

120,1

124,2

..

..

..

pt

Portugal  Portugal

..

..

..

..

..

..

103,2

..

ro

Rumänien  Romania

115,6

127,7

133,7

130,1

122,8

152,3

134,0

-12,0

si

Slovenien  Slovenia

109,8

114,1

122,7

112,2

113,2

125,9

120,3

-4,4

sk

Slovakien  Slovakia

..

..

119,6

..

..

130,4

123,1

-5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

114,3

120,6

129,8

118,0

117,2

134,1

115,4

-13,9

se

Sverige  Sweden

..

..

..

..

..

..

..

..

uk

Storbritannien  United Kingdom

113,2

118,7

125,5

116,7

117,8

131,8

..

..


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures is not available for those member states that hasn’t completed  indices with base year 2010=100.

Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2014-09-01