Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1409

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

Juli
July

2012

 

Juli
July

2013

 

Juli
July

2014

 

Juli
July

Diff, %

 

Juli 13-
Juli 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,0

176,1

204,1

173,0

158,5

-8,4

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,1

182,0

199,3

164,9

152,8

-7,4

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

146,0

155,1

184,0

150,7

143,1

-5,0

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,4

155,7

204,6

146,0

140,8

-3,6

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,5

180,4

206,6

176,8

161,8

-8,5

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

174,0

200,2

167,2

154,5

-7,6

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

156,1

197,6

208,0

155,7

131,4

-15,6

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

57,7

56,7

52,8

54,2

+2,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

129,5

128,0

120,3

129,5

126,3

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,5

98,2

87,5

103,1

105,6

86,4

79,7

-7,7

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

150,7

162,4

155,1

157,4

+1,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,0

126,6

104,4

123,1

118,4

-3,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

208,2

192,4

259,2

148,4

-42,7

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

131,4

127,2

122,9

118,7

-3,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

±0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

191,2

177,7

233,0

141,7

-39,2

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

97,0

101,7

106,9

97,7

-8,6

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,6

144,7

149,7

146,9

130,9

-10,9

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

124,9

123,7

122,4

110,6

-9,6

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

125,6

124,0

122,8

110,6

-10,0

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

108,9

116,4

111,4

111,4

±0,0

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

97,8

109,8

107,6

95,5

-11,3

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

130,3

147,5

152,1

153,7

+1,1

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

146,5

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

187,5

187,9

185,7

190,9

198,8

+4,2

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,9

120,6

125,3

124,3

115,4

-7,2

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,8

129,3

127,2

116,9

130,9

135,3

+3,4

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

150,1

149,0

138,9

131,4

-5,4

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

152,0

180,9

223,4

103,2

-53,8

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,5

134,5

130,6

123,3

136,6

133,2

-2,5

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

126,0

130,7

126,2

124,2

131,2

125,4

-4,4

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,5

136,0

133,3

134,0

137,2

127,5

-7,1


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.