Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

Aug
Aug

2012

 

Aug
Aug

2013

 

Aug
Aug

2014

 

Aug
Aug

Diff, %

 

Aug 13-
Aug 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,0

178,6

202,4

159,0

139,4

-12,4

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,1

187,0

191,6

149,4

139,4

-6,7

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

146,0

156,3

181,4

140,1

132,2

-5,6

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,4

173,0

195,9

135,4

129,0

-4,7

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,5

178,2

205,0

161,8

137,6

-15,0

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

177,1

196,7

153,4

137,9

-10,1

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

156,1

191,9

196,2

147,1

127,1

-13,6

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

57,7

56,7

52,8

54,2

+2,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

129,5

128,0

120,3

129,5

126,3

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,5

98,2

87,5

101,3

101,9

83,7

78,4

-6,4

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

150,7

162,4

155,1

157,4

+1,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,0

130,0

122,2

125,4

133,6

+6,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

208,2

128,3

216,8

148,4

-31,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

131,4

127,2

122,9

118,7

-3,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

±0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

191,2

125,1

198,2

141,7

-28,5

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

105,3

105,4

102,0

104,4

+2,4

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,6

147,0

146,0

138,7

129,7

-6,5

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

124,7

124,2

122,9

113,3

-7,8

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

125,4

124,5

123,4

113,5

-8,0

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

108,9

116,4

111,4

107,7

-3,4

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

98,0

109,9

107,6

96,9

-10,0

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

120,2

129,7

136,9

136,1

-0,6

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

146,5

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

187,5

187,9

185,7

190,9

198,8

+4,2

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,9

120,4

125,3

124,3

116,8

-6,1

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,8

129,3

127,2

116,2

130,9

131,2

+0,3

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

149,3

142,9

138,8

131,4

-5,3

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

152,0

180,9

223,4

103,2

-53,8

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,5

134,5

130,6

122,1

136,6

129,7

-5,0

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

126,0

130,7

126,1

123,5

131,2

124,0

-5,5

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,5

136,0

134,1

132,1

134,1

126,2

-5,9


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.