Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug 13-

Aug 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,1

130,1

131,0

134,4

131,5

131,2

135,4

130,6

-3,5

Mjukt bröd  Bread

17,1

126,8

128,8

129,2

128,0

129,3

129,4

129,5

+0,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

260,0

S

S

288,0

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

S

S

122,1

118,2

S

122,6

117,5

105,6

-10,1

Vegetabilier  Crop products

 

32,2

131,5

132,6

134,9

133,3

132,5

135,4

133,1

-1,8

Mjölk  Milk

S

116,8

S

S

118,4

S

S

S

S

Grädde  Cream

3,7

105,0

104,0

108,6

106,7

101,9

108,3

114,7

+5,9

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,8

S

127,4

134,9

S

127,3

137,4

141,9

+3,2

Glass  Ice cream

1,0

136,0

126,3

130,3

138,8

129,8

134,7

135,3

+0,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

25,4

121,1

120,9

128,7

122,8

121,3

129,0

135,1

+4,7

Ägg  Eggs

 

5,0

139,2

S

137,2

138,2

S

137,4

135,3

-1,5

Nötkött  Beef

7,0

122,1

131,0

129,7

125,6

145,3

145,0

132,7

-8,5

Griskött  Pig meat

9,5

119,1

133,3

142,6

122,1

136,4

143,6

146,7

+2,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

115,1

113,5

S

117,0

112,8

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

126,5

S

S

S

Kött  Meat

 

20,1

120,0

126,8

128,8

122,8

133,5

134,0

131,4

-1,9

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,6

107,4

109,9

105,1

108,1

109,7

111,3

+1,5

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

 

37,4

110,9

115,5

117,9

112,3

118,7

120,5

119,8

-0,5

Animalier  Animal products

 

67,8

116,5

118,6

122,6

118,0

120,4

124,3

125,9

+1,3

Totalt  Total

100,0

121,2

123,1

126,6

122,8

124,3

127,9

128,3

+0,3


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end  of the last year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.