Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug 13-
Aug 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,1

113,7

114,3

113,1

113,9

113,6

114,6

+0,8

Mjukt bröd  Bread

13,7

126,8

128,6

128,2

127,6

129,0

129,1

127,9

-0,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

138,8

126,2

146,2

136,0

118,5

151,6

142,5

-6,0

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

99,8

108,5

109,1

110,7

+1,5

Margarin  Margarine

 

3,7

114,4

114,9

119,0

114,8

115,3

118,7

119,0

+0,2

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,2

120,8

122,2

120,4

120,8

122,5

122,1

-0,3

Mjölk  Milk

12,0

117,4

119,5

125,0

118,8

120,0

124,2

129,5

+4,3

Grädde  Cream

3,6

111,1

113,5

121,1

112,4

114,4

122,0

124,4

+2,0

Smör  Butter

1,0

111,2

115,4

124,4

113,1

117,0

121,5

126,1

+3,8

Ost  Cheese

11,6

121,5

123,0

127,0

122,5

123,0

128,3

131,0

+2,1

Glass  Ice cream

4,1

108,7

109,5

107,1

108,9

110,6

107,6

107,4

-0,2

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

117,0

118,9

123,3

118,2

119,3

123,5

126,6

+2,6

Ägg  Eggs

 

2,8

127,6

129,6

132,6

127,4

129,1

134,8

132,5

-1,7

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

133,7

138,6

146,1

145,6

-0,3

Griskött  Pig meat

4,2

116,1

118,9

122,9

117,6

120,0

124,7

121,8

-2,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

111,9

111,1

115,7

110,7

-4,3

Annat kött  Other meat

1,5

110,2

116,7

121,6

111,8

117,3

122,7

126,5

+3,1

Kött  Meat

 

15,8

120,8

124,7

129,3

122,3

125,1

130,8

129,0

-1,4

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

106,9

108,1

111,5

106,5

109,1

111,5

111,8

+0,2

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

112,5

114,9

119,0

112,9

115,6

119,7

118,9

-0,6

Animalier  Animal products

 

67,6

115,2

117,2

121,4

115,9

117,8

122,0

122,9

+0,8

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

117,4

118,8

122,3

122,8

+0,4


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.