Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market


2010 = 1001)

2011

2012

2013

Andra kvartalet Second Quarter

2011

2012

2013

2014

Diff,%

13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

111,2

117,9

118,3

112,0

116,6

119,7

115,3

-3,7

bg

Bulgarien  Bulgaria

110,5

117,0

115,8

111,3

115,1

117,0

110,6

-5,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

108,2

112,6

115,9

109,4

111,3

117,3

114,9

-2,0

dk

Danmark  Denmark

109,1

114,5

118,7

109,9

112,3

119,5

118,7

-0,7

de

Tyskland  Germany

110,8

116,0

118,2

110,8

114,8

119,8

116,3

-2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

109,5

114,6

117,5

109,8

113,1

119,0

114,1

-4,1

gr

Grekland  Greece

109,2

111,5

110,8

109,7

111,0

111,3

108,5

-2,5

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

108,6

112,2

113,6

108,8

110,7

114,4

112,3

-1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

112,3

118,0

117,3

114,2

118,7

122,1

108,8

-10,9

it

Italien  Italy

106,9

112,1

114,4

106,8

110,3

114,9

113,6

-1,1

cy

Cypern  Cyprus

..

..

114,2

..

..

113,1

115,5

+2,1

lv

Lettland  Latvia

111,6

116,0

116,5

112,8

116,3

117,7

116,1

-1,4

lt

Litauen  Lithuania

119,1

129,2

124,8

123,5

136,2

133,6

125,4

-6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

108,3

113,1

113,4

108,4

112,4

114,5

113,5

-0,9

hu

Ungern  Hungary

112,3

119,6

122,1

112,7

118,0

124,3

119,7

-3,7

mt

Malta  Malta

109,8

115,1

116,3

110,2

114,6

117,8

113,1

-4,0

nl

Nederländerna  Netherlands

109,9

113,1

115,7

110,4

111,2

117,2

110,6

-5,6

at

Österrike  Austria

106,9

111,7

113,8

107,6

111,5

114,5

114,0

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

110,4

118,2

..

110,5

118,3

..

..

..

pt

Portugal  Portugal

..

..

120,4

..

..

121,4

117,6

-3,1

ro

Rumänien  Romania

112,4

120,0

123,5

112,3

117,9

123,5

120,1

-2,8

si

Slovenien  Slovenia

110,6

115,2

117,9

111,0

113,8

119,2

114,6

-3,9

sk

Slovakien  Slovakia

..

..

118,2

..

..

123,6

115,2

-6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

111,6

115,7

117,9

112,0

114,3

119,2

117,0

-1,8

se

Sverige  Sweden

..

..

..

..

..

..

..

..

uk

Storbritannien  United Kingdom

112,2

114,2

115,9

111,7

113,0

117,4

113,6

-3,2


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures is not available for those member states that hasn’t completed  indices with base year 2010=100.

Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2014-10-14