Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2010 = 1001)

2011

2012

2013

Andra kvartalet Second Quarter

2011

2012

2013

2014

Diff,%

13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

102,1

114,9

119,9

107,1

111,0

124,2

109,9

-11,5

bg

Bulgarien  Bulgaria

123,6

143,1

117,8

122,3

127,0

131,0

125,8

-4,0

cz

Tjeckien  Czech Republic

121,4

126,0

131,8

128,2

124,4

136,1

133,2

-2,1

dk

Danmark  Denmark

114,5

123,3

128,2

115,5

122,7

130,0

116,2

-10,6

de

Tyskland  Germany

113,0

119,0

120,4

111,8

112,5

118,1

115,8

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

115,2

121,2

131,5

115,0

117,6

134,6

124,9

-7,2

gr

Grekland  Greece

103,0

101,6

103,3

102,4

96,7

101,4

98,9

-2,5

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

112,6

118,7

121,5

113,9

114,1

123,1

117,0

-5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

107,7

116,3

109,1

105,0

112,3

112,6

110,6

-1,8

it

Italien  Italy

109,4

116,0

120,5

109,1

110,2

119,7

114,0

-4,8

cy

Cypern  Cyprus

..

..

120,8

..

..

115,5

115,3

-0,2

lv

Lettland  Latvia

118,2

122,3

116,3

117,2

115,0

118,6

124,2

+4,7

lt

Litauen  Lithuania

123,8

123,1

126,2

130,5

121,0

130,1

119,5

-8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

108,7

115,0

118,8

107,8

109,8

120,0

126,5

+5,4

hu

Ungern  Hungary

120,8

139,1

128,6

123,5

130,1

138,5

131,1

-5,3

mt

Malta  Malta

103,2

113,2

114,6

102,0

107,9

112,5

100,9

-10,3

nl

Nederländerna  Netherlands

104,6

108,5

116,1

104,6

102,6

114,7

104,0

-9,3

at

Österrike  Austria

107,9

113,0

113,7

109,9

112,0

116,3

115,4

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

119,3

124,6

..

120,1

124,2

..

..

..

pt

Portugal  Portugal

..

..

107,1

..

..

109,0

103,2

-5,3

ro

Rumänien  Romania

115,6

127,7

133,7

130,1

122,8

152,3

134,0

-12,0

si

Slovenien  Slovenia

109,8

114,1

122,7

112,2

113,2

125,9

120,3

-4,4

sk

Slovakien  Slovakia

..

..

119,6

..

..

130,4

123,1

-5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

114,3

120,6

129,8

118,0

117,2

134,1

115,4

-13,9

se

Sverige  Sweden

..

..

..

..

..

..

..

..

uk

Storbritannien  United Kingdom

113,2

118,7

125,5

116,7

117,8

131,8

120,6

-8,5


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures is not available for those member states that hasn’t completed  indices with base year 2010=100.

Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2014-10-14