Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1411

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

 

Sep
Sep

2012

 

 

Sep
Sep

2013

 

 

Sep
Sep

2014

 

 

Sep
Sep

Diff, %

 

 

Sep 13-
Sep 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,0

145,6

144,7

140,0

147,3

141,3

141,0

-0,2

Elektricitet  Electricity

4,0

136,3

127,8

127,0

130,3

124,2

128,2

123,1

-4,0

Diesel  Diesel oil

5,2

133,5

140,3

136,9

134,0

142,4

140,0

136,2

-2,7

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

139,4

146,9

141,6

140,4

149,5

144,2

143,7

-0,4

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

135,5

136,8

134,1

133,7

137,0

136,4

132,7

-2,7

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

129,0

124,8

110,9

132,0

121,5

103,6

122,6

+18,3

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

143,0

139,1

128,6

145,6

138,3

124,5

136,4

+9,5

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

136,5

132,4

120,4

139,3

130,5

114,8

130,0

+13,2

Svampmedel  Fungicides

0,8

101,8

100,1

98,6

100,9

99,9

98,1

101,7

+3,7

Insektsmedel  Insecticides

0,2

98,7

100,7

95,4

98,2

101,1

93,6

97,8

+4,5

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

131,7

132,9

133,5

131,4

132,8

134,1

148,9

+11,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

118,5

118,8

118,1

118,0

118,7

118,1

128,2

+8,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

122,9

129,4

132,3

123,3

128,0

133,0

138,9

+4,4

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

150,2

155,6

164,0

147,0

163,8

159,6

151,6

-5,0

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

119,4

118,7

119,1

119,1

119,0

119,8

121,7

+1,6

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

125,1

127,5

128,6

125,6

127,8

128,8

130,1

+1,0

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

113,6

115,4

115,2

113,8

115,0

114,5

114,5

±0,0

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

129,5

132,0

132,2

129,3

133,6

130,7

130,5

-0,2

Traktorer Tractors

4,6

124,8

132,0

134,9

124,8

134,6

136,0

139,1

+2,3

Övrig utrustning Other materials

11,5

123,1

128,7

132,1

125,0

130,4

132,0

134,6

+2,0

Utrustning  Materials

 

16,0

123,6

129,6

132,9

124,9

131,6

133,1

135,9

+2,1

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

124,8

126,7

127,4

125,3

126,8

127,5

128,6

+0,8

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

123,9

128,9

131,6

125,0

130,4

131,8

134,1

+1,8

TOTALT  TOTAL

100,0

128,3

131,4

132,1

128,4

133,0

130,9

131,2

+0,2


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.