Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1411

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

Sep
Sep

2012

 

Sep
Sep

2013

 

Sep
Sep

2014

 

Sep
Sep

Diff, %

 

Sep 13-
Sep 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,0

188,6

210,0

169,7

141,7

-16,5

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,1

181,8

189,4

148,1

132,0

-10,8

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

146,0

156,3

175,9

131,9

125,9

-4,5

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,4

182,8

193,0

140,6

126,2

-10,2

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,5

188,4

210,0

171,9

132,7

-22,8

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

182,0

199,6

158,2

136,1

-14,0

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

156,1

195,7

201,6

151,6

129,9

-14,3

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

56,7

52,8

54,2

56,9

+4,9

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

129,5

128,0

120,3

129,5

126,3

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,5

98,2

87,5

101,8

101,0

86,1

81,0

-5,9

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

150,7

162,4

155,1

157,4

+1,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,0

110,2

105,2

113,6

115,7

+1,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

119,8

150,6

204,1

129,1

-36,8

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

131,4

127,2

122,9

118,7

-3,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

97,1

105,0

105,0

105,9

+0,8

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

118,5

144,2

187,8

126,0

-32,9

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

110,5

114,0

121,1

117,6

-2,9

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,6

137,6

147,0

139,6

126,4

-9,5

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

122,6

128,6

126,2

115,2

-8,7

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

123,2

129,1

126,9

115,6

-8,9

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

108,9

116,4

111,4

107,7

-3,4

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

104,2

111,4

107,5

98,5

-8,4

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

103,0

111,1

121,4

113,1

-6,8

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

146,5

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

187,5

190,7

186,6

188,7

198,8

+5,4

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,9

122,3

127,3

125,1

117,8

-5,8

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,8

129,3

124,6

116,2

134,2

127,5

-4,9

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

149,3

144,1

137,0

131,7

-3,9

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

146,5

180,8

211,7

117,0

-44,7

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,5

134,5

128,1

122,2

138,6

127,4

-8,1

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

126,0

130,7

125,5

124,5

132,7

123,2

-7,2

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,5

136,0

130,2

133,1

135,3

124,4

-8,1


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.