Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1411

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep 13-

Sep 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,1

130,1

131,0

134,4

132,1

130,0

134,5

130,3

-3,2

Mjukt bröd  Bread

17,1

126,8

128,8

129,2

128,4

129,5

129,6

128,6

-0,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

260,0

S

S

259,1

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

S

S

122,1

118,2

S

121,7

117,5

105,9

-9,8

Vegetabilier  Crop products

 

32,2

131,5

132,6

134,9

132,8

132,0

135,2

132,2

-2,2

Mjölk  Milk

S

116,8

S

S

118,3

S

S

S

S

Grädde  Cream

3,7

105,0

104,0

108,6

105,9

103,9

112,2

114,5

+2,1

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,8

S

127,4

134,9

S

120,8

138,3

142,0

+2,7

Glass  Ice cream

1,0

136,0

126,3

130,3

136,2

125,5

128,4

135,7

+5,7

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

25,4

121,1

120,9

128,7

122,1

120,0

132,6

134,1

+1,1

Ägg  Eggs

 

5,0

139,2

S

137,2

138,2

S

138,0

137,9

-0,1

Nötkött  Beef

7,0

122,1

131,0

129,7

122,1

129,8

124,9

124,0

-0,7

Griskött  Pig meat

9,5

119,1

133,3

142,6

121,8

139,0

141,6

141,2

-0,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

115,1

113,5

S

118,5

114,4

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

125,6

S

S

S

Kött  Meat

 

20,1

120,0

126,8

128,8

121,8

128,1

127,5

126,2

-1,0

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,6

107,4

109,9

105,1

109,1

109,8

111,4

+1,5

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

 

37,4

110,9

115,5

117,9

111,9

117,0

117,2

117,3

+0,1

Animalier  Animal products

 

67,8

116,5

118,6

122,6

117,4

119,0

123,6

124,2

+0,5

Totalt  Total

100,0

121,2

123,1

126,6

122,3

123,1

127,4

126,9

-0,4


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end  of the last year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.