Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1411

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep 13-
Sep 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,1

113,7

114,3

113,0

114,1

114,8

114,0

-0,7

Mjukt bröd  Bread

13,7

126,8

128,6

128,2

127,7

129,8

129,0

127,8

-1,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

138,8

126,2

146,2

124,2

122,1

150,3

144,8

-3,6

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

104,8

108,3

109,9

112,4

+2,3

Margarin  Margarine

 

3,7

114,4

114,9

119,0

114,2

115,3

121,1

118,9

-1,8

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,2

120,8

122,2

119,9

121,3

123,2

122,0

-1,0

Mjölk  Milk

12,0

117,4

119,5

125,0

118,2

120,0

126,7

129,3

+2,0

Grädde  Cream

3,6

111,1

113,5

121,1

112,6

114,3

123,7

123,7

±0,0

Smör  Butter

1,0

111,2

115,4

124,4

112,9

117,0

125,5

126,5

+0,8

Ost  Cheese

11,6

121,5

123,0

127,0

122,3

123,0

128,6

130,2

+1,2

Glass  Ice cream

4,1

108,7

109,5

107,1

108,3

109,8

105,8

105,3

-0,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

117,0

118,9

123,3

117,8

119,3

124,7

125,9

+1,0

Ägg  Eggs

 

2,8

127,6

129,6

132,6

126,8

129,8

129,0

134,2

+4,1

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

133,6

139,1

145,7

142,9

-1,9

Griskött  Pig meat

4,2

116,1

118,9

122,9

115,6

119,9

123,8

123,1

-0,6

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

109,0

110,9

119,1

108,6

-8,8

Annat kött  Other meat

1,5

110,2

116,7

121,6

111,1

116,0

119,7

123,4

+3,1

Kött  Meat

 

15,8

120,8

124,7

129,3

120,9

125,1

130,9

127,5

-2,6

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

106,9

108,1

111,5

106,2

108,9

112,1

111,9

-0,2

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

112,5

114,9

119,0

112,1

115,5

120,0

118,4

-1,4

Animalier  Animal products

 

67,6

115,2

117,2

121,4

115,3

117,7

122,5

122,4

-0,1

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

116,8

118,9

122,8

122,3

-0,4


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.