Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1412

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

 

Okt
Oct

2012

 

 

Okt
Oct

2013

 

 

Okt
Oct

2014

 

 

Okt
Oct

Diff, %

 

 

Okt 13-
Okt 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,0

145,6

144,7

140,0

147,3

141,3

140,8

-0,4

Elektricitet  Electricity

4,0

136,3

127,8

127,0

129,7

125,5

126,8

120,5

-5,0

Diesel  Diesel oil

5,2

133,5

140,3

136,9

135,6

142,3

136,7

132,1

-3,3

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

139,4

146,9

141,6

140,0

148,3

141,2

138,9

-1,6

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

135,5

136,8

134,1

134,2

137,2

133,9

129,0

-3,6

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

129,0

124,8

110,9

134,6

121,9

100,3

122,6

+22,3

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

143,0

139,1

128,6

147,5

138,4

120,0

136,4

+13,6

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

136,5

132,4

120,4

141,5

130,7

110,8

130,0

+17,3

Svampmedel  Fungicides

0,8

101,8

100,1

98,6

100,9

99,9

98,1

101,7

+3,7

Insektsmedel  Insecticides

0,2

98,7

100,7

95,4

99,1

101,1

93,6

98,0

+4,7

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

131,7

132,9

133,5

133,6

132,8

134,1

148,9

+11,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

118,5

118,8

118,1

119,3

118,7

118,1

128,2

+8,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

122,9

129,4

132,3

122,6

128,0

133,0

138,9

+4,4

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

150,2

155,6

164,0

146,8

165,0

157,3

150,0

-4,6

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

119,4

118,7

119,1

118,5

118,9

119,7

121,7

+1,6

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

125,1

127,5

128,6

125,7

127,7

128,9

130,3

+1,1

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

113,6

115,4

115,2

117,8

114,8

114,1

114,3

+0,2

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

129,5

132,0

132,2

130,8

133,9

129,4

129,5

+0,1

Traktorer Tractors

4,6

124,8

132,0

134,9

124,9

133,7

135,2

140,2

+3,7

Övrig utrustning Other materials

11,5

123,1

128,7

132,1

125,4

130,1

132,8

135,6

+2,1

Utrustning  Materials

 

16,0

123,6

129,6

132,9

125,3

131,2

133,5

136,9

+2,5

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

124,8

126,7

127,4

125,4

126,7

127,6

128,8

+0,9

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

123,9

128,9

131,6

125,3

130,1

132,1

134,9

+2,2

TOTALT  TOTAL

100,0

128,3

131,4

132,1

129,6

133,1

129,9

130,7

+0,6


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.