Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1412

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

 

Okt
Oct

2012

 

 

Okt
Oct

2013

 

 

Okt
Oct

2014

 

 

Okt
Oct

Diff, %

 

 

Okt 13-
Okt 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,0

185,7

218,8

182,5

149,0

-18,3

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,1

178,1

193,5

150,7

138,6

-8,0

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

146,0

161,2

177,5

133,9

131,7

-1,6

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,4

184,9

201,2

145,2

125,3

-13,8

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,5

192,5

219,8

188,6

147,4

-21,9

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

180,7

206,3

167,0

143,2

-14,3

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

156,1

191,9

184,5

155,7

131,3

-15,7

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

56,7

52,8

54,2

56,9

+4,9

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

129,5

128,0

120,3

129,5

126,3

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,5

98,2

87,5

100,6

95,6

87,4

81,5

-6,8

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

174,2

162,4

155,1

157,4

+1,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,0

111,4

113,2

110,5

113,4

+2,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

118,3

154,2

202,7

129,1

-36,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

131,4

127,2

122,9

118,7

-3,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

97,1

105,0

105,0

105,9

+0,8

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

117,3

147,2

186,6

126,0

-32,5

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

112,6

121,9

115,9

120,5

+3,9

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,6

141,9

150,9

140,8

128,4

-8,9

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

117,2

124,8

120,2

113,0

-6,0

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

118,7

125,2

120,6

113,3

-6,0

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

83,9

116,4

111,4

107,3

-3,7

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

106,6

113,0

105,2

99,8

-5,1

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

89,6

99,3

105,2

103,0

-2,1

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

146,5

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

187,5

182,0

172,7

179,1

198,8

+11,0

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,9

120,5

125,4

120,9

117,4

-2,9

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,8

129,3

123,2

115,4

137,1

123,1

-10,2

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

148,1

146,1

132,8

131,8

-0,7

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

146,5

180,8

211,7

117,0

-44,7

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,5

134,5

126,7

121,8

140,7

123,6

-12,2

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

126,0

130,7

124,0

123,4

132,0

120,9

-8,4

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,5

136,0

130,8

133,9

135,4

123,8

-8,6


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.