Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1412

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt 13-
Okt 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,1

113,7

114,3

113,3

113,7

114,2

114,3

+0,1

Mjukt bröd  Bread

13,7

126,8

128,6

128,2

127,5

129,0

128,8

128,2

-0,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

138,8

126,2

146,2

125,6

132,5

149,4

146,5

-2,0

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

108,0

107,8

108,6

113,0

+4,0

Margarin  Margarine

 

3,7

114,4

114,9

119,0

112,8

115,5

119,7

118,5

-1,0

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,2

120,8

122,2

119,9

121,3

122,7

122,3

-0,3

Mjölk  Milk

12,0

117,4

119,5

125,0

118,5

119,9

127,4

129,5

+1,6

Grädde  Cream

3,6

111,1

113,5

121,1

112,8

114,1

122,9

120,9

-1,6

Smör  Butter

1,0

111,2

115,4

124,4

113,9

117,0

129,0

122,5

-5,1

Ost  Cheese

11,6

121,5

123,0

127,0

122,4

122,5

129,4

128,9

-0,4

Glass  Ice cream

4,1

108,7

109,5

107,1

108,5

109,3

107,0

106,3

-0,7

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

117,0

118,9

123,3

118,0

119,0

125,4

125,2

-0,1

Ägg  Eggs

 

2,8

127,6

129,6

132,6

127,2

130,2

134,4

131,4

-2,2

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

130,9

140,1

143,5

144,6

+0,7

Griskött  Pig meat

4,2

116,1

118,9

122,9

115,5

117,6

121,3

121,0

-0,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

110,3

114,2

114,3

111,1

-2,7

Annat kött  Other meat

1,5

110,2

116,7

121,6

112,7

116,0

121,5

121,4

-0,1

Kött  Meat

 

15,8

120,8

124,7

129,3

120,3

125,8

128,3

128,0

-0,2

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

106,9

108,1

111,5

106,1

108,8

110,7

111,9

+1,2

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

112,5

114,9

119,0

111,9

115,7

118,1

118,6

+0,4

Animalier  Animal products

 

67,6

115,2

117,2

121,4

115,3

117,7

121,9

122,1

+0,1

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

116,8

118,9

122,3

122,2

-0,0


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.