Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

 

Nov
Nov

2012

 

 

Nov
Nov

2013

 

 

Nov
Nov

2014

 

 

Nov
Nov

Diff, %

 

 

Nov 13-
Nov 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,0

187,0

230,8

181,4

159,4

-12,1

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,1

184,2

202,4

155,5

149,4

-3,9

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

146,0

167,5

190,9

140,5

133,8

-4,8

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,4

199,2

201,7

152,6

132,7

-13,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,5

194,1

228,7

187,3

157,3

-16,0

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

184,2

217,2

168,7

152,3

-9,7

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

156,1

190,6

188,0

160,9

140,2

-12,9

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

56,7

52,8

54,2

57,2

+5,5

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

129,5

126,3

124,9

129,5

126,3

124,9

120,3

-3,7

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,5

98,2

87,6

100,2

96,7

89,1

84,5

-5,2

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

174,2

162,4

155,1

157,4

+1,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,0

101,9

102,2

109,0

105,0

-3,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

115,6

201,7

202,7

141,4

-30,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

131,4

127,2

122,9

118,7

-3,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

97,1

105,0

105,0

105,9

+0,8

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

115,1

186,2

186,6

136,1

-27,1

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

106,6

103,9

103,2

102,0

-1,2

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,6

140,1

154,1

139,6

128,5

-7,9

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

117,2

123,0

111,6

107,8

-3,5

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

118,7

123,3

111,6

107,8

-3,4

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

83,9

116,4

111,4

107,3

-3,7

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

109,5

114,6

102,8

98,6

-4,1

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

92,8

102,4

105,1

100,8

-4,0

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

146,0

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

187,5

181,0

172,7

183,1

198,8

+8,6

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,9

121,6

125,4

117,1

114,9

-1,8

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,8

129,3

124,6

118,4

139,7

122,4

-12,4

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

148,1

146,1

132,8

132,6

-0,1

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

146,5

180,8

211,7

117,0

-44,7

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,5

134,5

128,0

124,3

142,9

123,0

-13,9

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

126,0

130,7

125,2

124,8

131,6

119,5

-9,2

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,5

136,1

130,9

136,1

134,7

123,0

-8,7


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.