Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov 13-

Nov 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,1

130,1

131,0

134,4

128,7

132,6

130,9

129,6

-1,0

Mjukt bröd  Bread

17,1

126,8

128,8

129,2

128,1

129,9

129,3

128,6

-0,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

260,0

S

S

256,9

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

S

S

122,1

118,2

S

122,9

117,7

103,2

-12,3

Vegetabilier  Crop products

 

32,2

131,5

132,6

134,9

131,5

134,3

133,6

132,2

-1,0

Mjölk  Milk

S

116,8

S

S

118,8

S

S

S

S

Grädde  Cream

3,7

105,0

104,0

108,6

105,3

104,3

111,4

114,4

+2,7

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,8

S

127,4

134,9

S

124,5

136,0

138,2

+1,6

Glass  Ice cream

1,0

136,0

126,3

130,3

134,3

122,9

132,5

118,3

-10,7

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

25,4

121,1

120,9

128,7

122,1

120,1

131,7

131,8

+0,1

Ägg  Eggs

 

5,0

139,2

S

137,2

137,0

S

135,8

138,5

+2,0

Nötkött  Beef

7,0

122,1

131,0

129,7

119,4

124,8

117,4

122,9

+4,7

Griskött  Pig meat

9,5

119,1

133,3

142,6

122,5

143,0

139,2

139,1

-0,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

115,1

113,5

S

113,6

117,7

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

124,9

S

S

S

Kött  Meat

 

20,1

120,0

126,8

128,8

119,5

127,7

122,6

124,6

+1,6

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,6

107,4

109,9

104,7

110,4

110,3

110,6

+0,2

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

 

37,4

110,9

115,5

117,9

110,7

117,6

114,9

116,0

+1,0

Animalier  Animal products

 

67,8

116,5

118,6

122,6

116,8

119,3

121,8

122,7

+0,7

Totalt  Total

100,0

121,2

123,1

126,6

121,4

124,1

125,6

125,8

+0,2


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end  of the last year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.