Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov 13-
Nov 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,1

113,7

114,3

112,6

113,7

114,8

114,8

±0,0

Mjukt bröd  Bread

13,7

126,8

128,6

128,2

127,4

128,7

128,0

128,4

+0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

138,8

126,2

146,2

122,8

134,9

150,4

145,5

-3,3

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

109,1

107,7

107,7

112,2

+4,1

Margarin  Margarine

 

3,7

114,4

114,9

119,0

115,3

114,9

120,0

118,1

-1,6

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,2

120,8

122,2

119,8

121,2

122,7

122,5

-0,1

Mjölk  Milk

12,0

117,4

119,5

125,0

118,5

120,1

127,6

129,1

+1,2

Grädde  Cream

3,6

111,1

113,5

121,1

112,5

114,4

124,5

122,9

-1,3

Smör  Butter

1,0

111,2

115,4

124,4

113,3

117,0

117,7

121,2

-5,0

Ost  Cheese

11,6

121,5

123,0

127,0

122,1

122,2

128,9

129,6

+0,6

Glass  Ice cream

4,1

108,7

109,5

107,1

108,7

110,0

106,0

104,8

-1,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

117,0

118,9

123,3

117,9

119,0

125,3

125,3

±0,0

Ägg  Eggs

 

2,8

127,6

129,6

132,6

127,5

131,2

136,3

136,2

-0,0

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

130,8

137,5

140,9

141,4

+0,4

Griskött  Pig meat

4,2

116,1

118,9

122,9

118,1

121,1

122,2

121,7

-0,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

111,6

115,4

112,4

113,7

+1,1

Annat kött  Other meat

1,5

110,2

116,7

121,6

111,8

115,4

121,3

119,2

-1,8

Kött  Meat

 

15,8

120,8

124,7

129,3

121,3

126,0

127,3

127,5

+0,2

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

106,9

108,1

111,5

106,7

108,7

112,2

111,3

-0,8

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

112,5

114,9

119,0

112,6

115,8

118,4

118,0

-0,3

Animalier  Animal products

 

67,6

115,2

117,2

121,4

115,6

117,8

122,1

122,0

-0,1

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

117,0

118,9

122,4

122,2

-0,1


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.