Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2010 = 1001)

2011

2012

2013

Tredje kvartalet Third Quarter

2011

2012

2013

2014

Diff,%

13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

102,1

114,9

119,9

94,5

111,8

115,2

95,1

-17,4

bg

Bulgarien  Bulgaria

123,6

143,1

117,8

127,5

150,6

116,2

109,4

-5,9

cz

Tjeckien  Czech Republic

121,4

126,0

131,8

119,3

126,1

127,9

124,8

-2,4

dk

Danmark  Denmark

114,5

123,3

128,2

119,2

130,4

130,5

114,3

-12,4

de

Tyskland  Germany

113,4

119,4

120,8

116,7

125,2

116,9

108,4

-7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

115,2

121,2

131,5

115,1

118,3

129,7

117,1

-9,7

gr

Grekland  Greece

103,0

101,6

103,3

101,2

103,8

105,3

102,0

-3,1

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

112,6

118,7

121,5

111,7

121,1

119,8

113,6

-5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

107,7

116,3

109,1

107,9

115,1

107,5

109,0

+1,4

it

Italien  Italy

109,4

116,0

120,5

107,3

117,1

120,8

112,4

-7,0

cy

Cypern  Cyprus

117,3

120,0

120,8

113,9

121,7

123,8

120,5

-2,7

lv

Lettland  Latvia

118,2

122,3

116,3

120,1

126,5

112,2

97,7

-12,9

lt

Litauen  Lithuania

123,8

123,1

126,2

115,3

118,7

116,2

99,0

-14,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

108,7

115,0

118,8

111,6

115,5

121,4

114,9

-5,4

hu

Ungern  Hungary

120,8

139,1

128,6

117,8

138,8

124,6

120,5

-3,3

mt

Malta  Malta

103,2

113,2

114,6

94,3

101,7

106,5

99,4

-6,7

nl

Nederländerna  Netherlands

104,6

108,5

116,1

99,2

104,9

112,1

104,3

-7,0

at

Österrike  Austria

107,9

113,0

114,5

106,3

110,1

112,5

105,2

-6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

119,3

124,6

121,9

117,3

126,5

117,0

109,2

-6,7

pt

Portugal  Portugal

..

..

107,1

..

..

104,6

96,4

-7,8

ro

Rumänien  Romania

115,6

127,7

133,7

103,2

127,0

124,4

113,1

-9,1

si

Slovenien  Slovenia

109,8

114,1

122,7

106,9

113,0

121,3

112,8

-7,0

sk

Slovakien  Slovakia

..

..

119,6

..

..

116,6

109,5

-6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

114,3

120,6

129,8

113,3

122,8

127,7

114,1

-10,6

se

Sverige  Sweden

..

..

..

..

..

..

..

 

uk

Storbritannien  United Kingdom

113,2

118,7

125,5

111,2

118,8

121,1

109,3

-9,7


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures is not available for those member states that hasn’t completed  indices with base year 2010=100.

Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2015-01-13