Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2012

2013

2014

2011

 

 

Dec
Dec

2012

 

 

Dec
Dec

2013

 

 

Dec
Dec

2014

 

 

Dec
Dec

Diff, %

 

 

Dec 13-
Dec 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

145,6

144,7

140,5

142,3

147,3

141,3

140,8

-0,4

Elektricitet  Electricity

4,0

127,8

127,0

122,2

132,1

130,1

125,5

122,6

-2,3

Diesel  Diesel oil

5,2

140,3

136,9

134,1

136,5

137,0

137,7

122,9

-10,7

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

146,9

141,6

139,8

143,4

142,1

142,7

126,6

-11,3

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

136,8

134,1

130,7

136,1

135,4

134,1

123,4

-8,0

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

124,8

110,9

120,2

134,6

122,5

110,1

126,5

+14,9

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

139,1

128,6

134,5

147,5

138,5

125,5

138,8

+10,6

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

132,4

120,4

127,8

141,5

131,1

118,3

133,1

+12,5

Svampmedel  Fungicides

0,8

100,1

98,6

100,9

100,9

99,9

98,1

101,7

+3,7

Insektsmedel  Insecticides

0,2

100,7

95,4

97,0

99,1

101,1

93,6

98,4

+5,1

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

132,9

133,5

145,9

133,6

132,8

134,1

148,9

+11,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

118,8

118,1

126,1

119,3

118,7

118,1

128,2

+8,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

129,4

132,3

138,1

129,3

129,4

133,5

138,9

+4,1

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

155,6

164,0

155,5

144,4

166,5

156,1

151,0

-3,2

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

118,7

119,1

121,3

118,0

118,5

119,6

122,2

+2,2

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

127,5

128,6

129,7

125,6

127,5

128,7

130,1

+1,0

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

115,4

115,2

114,5

118,2

114,8

114,6

114,0

-0,6

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

132,0

132,2

130,7

130,9

134,0

130,0

129,2

-0,6

Traktorer Tractors

4,6

132,0

134,9

138,9

125,2

134,0

135,4

141,0

+4,2

Övrig utrustning Other materials

11,5

128,7

132,1

134,0

125,7

130,1

132,8

135,7

+2,2

Utrustning  Materials

 

16,0

129,6

132,9

135,4

125,5

131,2

133,5

137,2

+2,7

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

126,7

127,4

128,2

125,2

126,5

127,4

128,6

+0,9

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

128,9

131,6

133,7

125,5

130,1

132,1

135,1

+2,3

TOTALT  TOTAL

100,0

131,4

132,1

131,3

129,7

133,1

130,4

130,4

+0,0


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.