Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2012

2013

2014

2011

 

 

Dec
Dec

2012

 

 

Dec
Dec

2013

 

 

Dec
Dec

2014

 

 

Dec
Dec

Diff, %

 

 

Dec 13-
Dec 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

208,4

185,0

156,5

182,1

229,6

184,3

167,0

-9,4

Korn  Barley

2,5

191,4

157,1

138,6

177,2

201,4

155,4

149,9

-3,5

Havre  Oats

1,6

175,5

146,0

134,3

166,4

189,0

142,5

136,7

-4,0

Råg  Rye

0,3

195,2

147,4

130,6

194,8

199,8

156,2

134,2

-14,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

210,5

178,5

141,8

189,3

231,5

186,5

167,1

-10,4

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

199,3

171,2

147,3

179,4

216,1

170,6

157,5

-7,6

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

192,5

156,1

138,0

187,6

196,0

156,3

145,7

-6,8

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

52,8

54,2

57,2

56,7

52,8

54,2

57,2

+5,5

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

126,3

124,9

120,3

129,5

126,3

124,9

120,3

-3,7

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,2

87,6

83,8

99,2

99,2

87,7

86,2

-1,6

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

161,8

158,8

156,3

174,2

162,4

155,1

157,4

+1,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

115,3

119,0

116,5

100,4

102,8

112,6

102,7

-8,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

161,7

218,7

184,0

127,8

203,1

201,4

162,7

-19,2

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,5

123,3

119,0

131,4

127,2

122,9

118,7

-3,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

105,0

105,0

105,9

97,1

105,0

105,0

105,9

+0,8

Potatis  Potatoes

 

4,3

153,3

199,8

171,1

125,1

187,4

185,6

153,5

-17,3

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

107,3

107,9

108,1

103,3

98,8

104,3

100,3

-3,8

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

148,3

144,6

133,5

139,1

153,7

140,6

131,5

-6,5

Nötkreatur  Cattle

10,0

130,4

127,4

113,5

121,4

128,1

116,5

108,8

-6,5

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

130,9

128,0

113,6

123,0

128,6

116,7

108,9

-6,7

  -  Kalv  Calves

0,4

118,2

113,9

109,6

85,7

116,4

111,4

107,3

-3,7

Svin  Pigs

11,6

108,5

108,5

95,3

110,1

114,6

100,3

98,6

-1,7

Får och getter  Sheep and goats

0,4

117,4

125,6

122,6

105,6

108,8

111,2

111,6

+0,3

Fjäderfä  Poultry

3,2

146,0

146,0

146,0

146,0

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

182,4

187,5

199,4

182,0

176,0

197,2

198,8

+0,8

Djur  Animals

 

27,1

126,5

125,9

116,0

123,7

127,7

118,9

115,5

-2,9

Mjölk  Milk

29,4

119,8

129,3

133,3

124,6

124,3

140,1

117,2

-16,3

Ägg  Eggs

3,2

147,5

138,9

131,6

148,1

146,1

132,8

133,1

+0,3

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

178,4

209,2

113,4

148,3

204,3

158,8

117,0

-26,3

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

125,5

134,5

132,1

128,1

130,6

140,4

118,7

-15,5

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

126,0

130,7

125,0

126,1

129,3

130,9

117,3

-10,4

TOTALT  TOTAL

100,0

134,5

136,1

128,3

131,1

138,7

134,6

122,7

-8,8


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.