Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec 13-

Dec 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,1

131,0

134,4

129,6

129,4

133,2

130,5

129,3

-0,9

Mjukt bröd  Bread

17,1

128,8

129,2

129,3

128,1

129,8

129,3

128,6

-0,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

259,4

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

S

122,1

118,2

107,9

S

122,9

118,1

108,4

-8,2

Vegetabilier  Crop products

 

32,2

132,6

134,9

133,0

131,8

134,7

134,2

132,3

-1,4

Mjölk  Milk

S

S

S

S

117,9

S

S

S

S

Grädde  Cream

3,7

104,0

108,6

112,5

104,8

102,3

111,4

113,6

+2,0

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,8

127,4

134,9

140,7

S

127,8

135,1

139,3

+3,1

Glass  Ice cream

1,0

126,3

130,3

128,2

125,1

  123,0

115,0

110,3

-4,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

25,4

120,9

128,7

134,1

120,4

120,1

131,7

132,1

+0,3

Ägg  Eggs

 

5,0

S

137,2

135,4

137,0

S

138,2

139,7

+1,1

Nötkött  Beef

7,0

131,0

129,7

125,4

120,2

122,4

117,4

120,0

+2,2

Griskött  Pig meat

9,5

133,3

142,6

140,4

123,8

141,8

140,1

140,3

+0,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

113,5

S

S

115,1

115,9

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

123,5

S

S

S

125,5

S

S

S

Kött  Meat

 

20,1

126,8

128,8

126,2

120,3

126,1

123,0

124,3

+1,0

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

107,4

109,9

110,7

103,9

109,2

109,8

110,8

+0,9

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

 

37,4

115,5

117,9

116,9

110,6

116,2

114,9

116,0

+1,0

Animalier  Animal products

 

67,8

118,6

122,6

123,8

116,0

118,6

122,0

122,8

+0,7

Totalt  Total

100,0

123,1

126,6

126,8

121,0

123,7

125,9

125,9

±0,0


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end  of the last year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.