Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec 13-
Dec 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,7

114,3

114,5

113,2

113,7

114,9

115,2

+0,3

Mjukt bröd  Bread

13,7

128,6

128,2

128,1

127,8

129,0

129,1

130,0

+0,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

126,2

146,2

148,0

124,0

140,8

151,5

147,5

-2,6

Socker  Sugar

0,7

108,4

109,0

111,5

109,3

108,1

109,8

112,7

+2,7

Margarin  Margarine

 

3,7

114,9

119,0

119,3

115,4

115,0

117,4

120,7

+2,8

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,8

122,2

122,5

120,2

121,7

122,9

123,7

+0,6

Mjölk  Milk

12,0

119,5

125,0

129,5

118,9

120,0

127,9

129,9

+1,6

Grädde  Cream

3,6

113,5

121,1

122,5

112,9

114,2

121,7

120,9

-0,6

Smör  Butter

1,0

115,4

124,4

125,8

113,6

117,2

125,8

121,2

-3,6

Ost  Cheese

11,6

123,0

127,0

129,5

122,6

123,0

129,0

129,2

+0,1

Glass  Ice cream

4,1

109,5

107,1

105,5

108,6

109,1

106,3

105,6

-0,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

118,9

123,3

125,6

118,3

119,2

125,1

125,4

+0,2

Ägg  Eggs

 

2,8

129,6

132,6

131,9

128,7

130,7

132,1

131,3

-0,6

Nötkött  Beef

6,5

137,6

144,3

143,2

133,1

138,0

143,5

142,3

-0,9

Griskött  Pig meat

4,2

118,9

122,9

121,8

118,8

122,0

123,5

122,7

-0,6

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

112,1

115,5

111,7

111,9

115,1

114,3

115,5

+1,0

Annat kött  Other meat

1,5

116,7

121,6

123,7

114,0

119,4

123,4

121,0

-1,9

Kött  Meat

 

15,8

124,7

129,3

128,1

122,6

126,7

129,2

128,7

-0,4

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

108,1

111,5

111,6

106,4

109,2

112,1

112,6

+0,4

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

114,9

119,0

118,4

113,0

116,4

119,2

119,2

±0,0

Animalier  Animal products

 

67,6

117,2

121,4

122,2

116,0

118,2

122,4

122,5

+0,1

Totalt  Total

100,0

118,4

121,8

122,4

117,4

119,3

122,6

122,9

+0,2


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.