Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägnings-tal, %
Weights, %

2012

2013

2014

2012

Jan

Jan

2013

Jan

Jan

2014

Jan

Jan

2015

Jan

Jan

Diff, %

Jan 14-

Jan 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

         6,1   

115,4

114,7

111,4

113,1

116,8

111,3

111,6

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

         4,0   

95,3

94,7

91,2

100,3

96,9

93,2

91,5

-1,8

Diesel  Diesel oil

         4,3   

119,5

116,6

114,2

119,8

118,3

114,9

101,3

-11,9

Andra bränslen och drivmedel

  Other fuels

         1,7   

117,9

113,7

112,2

117,7

114,4

112,4

97,4

-13,3

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

         9,9   

109,5

107,3

104,6

111,6

109,1

105,8

96,7

-8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

         4,5   

119,5

106,1

112,7

126,7

115,9

107,7

122,8

+14,0

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

         3,7   

116,7

107,7

113,6

122,1

113,9

108,7

119,7

+10,1

Gödnings- och jordförbättringsmedel

  Fertilisers and soil improvers

         8,2   

118,2

106,8

113,1

124,7

115,0

108,2

121,4

+12,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

         0,7   

93,8

92,4

94,6

94,6

93,7

91,9

95,3

+3,7

Insektsmedel  Insecticides

         1,5   

98,3

92,8

94,2

96,7

98,6

91,0

95,1

+4,5

Ogräsmedel  Herbicides

         0,2   

97,8

97,4

106,4

97,9

97,8

97,4

108,8

+11,7

Växtskydds- och bekämpningsmedel

  Plant protection products

  and pesticides

         2,4   

96,8

95,6

102,1

96,9

96,8

95,3

103,8

+9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

  Veterinary expenses

1,0

105,6

107,6

112,1

105,6

105,2

109,0

112,7

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

18,7

115,1

121,1

115,3

106,8

123,2

117,0

113,5

-3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

6,1

101,3

101,7

103,6

100,6

101,3

102,1

103,5

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader

  Maintenance of buildings

2,4

104,7

105,7

106,8

103,4

105,0

105,8

107,2

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

  Other goods and services

23,0

106,6

106,4

106,9

109,2

106,6

106,2

107,3

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

77,9

110,1

110,1

109,3

109,6

111,8

108,7

108,9

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,7

103,4

103,8

107,0

103,3

103,2

105,5

109,7

+3,9

Övrig utrustning Other materials

12,0

103,7

105,9

107,6

102,9

105,7

106,7

110,2

+3,3

Utrustning  Materials

16,7

103,6

105,3

107,4

103,0

105,0

106,4

110,1

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

104,0

104,6

105,4

103,2

104,2

104,6

105,8

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

22,1

103,7

105,2

106,9

103,1

104,8

105,9

109,0

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

108,7

109,0

108,8

108,1

110,3

108,1

109,0

+0,8


1)Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.