Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan 14-

Jan15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

9,3

108,7

111,5

107,5

108,5

110,8

107,0

106,7

-0,2

Mjukt bröd  Bread

17,4

108,0

108,3

108,3

107,6

107,3

108,2

107,3

-0,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

106,6

103,2

94,1

106,8

103,4

S

S

S

Vegetabilier  Crop products

33,1

109,7

111,6

110,0

109,3

110,4

110,2

109,2

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,2

103,7

108,3

112,1

104,8

105,6

108,0

114,0

+5,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

6,0

105,0

111,1

115,9

105,5

108,7

118,1

111,3

-5,7

Glass  Ice cream

1,1

93,0

96,0

94,4

91,6

92,7

96,1

81,0

-15,8

Mejeriprodukter
  Dairy products

24,8

104,1

110,8

115,5

103,9

108,1

115,6

112,3

-2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,6

S

96,3

98,7

S

98,2

95,8

100,8

+5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

8,4

114,7

113,5

109,8

105,5

107,3

103,0

105,7

+2,6

Griskött  Pig meat

8,2

112,8

120,7

118,8

105,0

119,6

116,0

117,3

+1,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

107,3

S

S

107,9

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

115,3

S

S

114,9

S

S

S

S

Kött  Meat

20,6

112,2

113,9

111,7

106,6

111,6

107,9

109,6

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,9

102,4

104,7

105,5

99,5

103,6

104,8

105.2

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

38,5

106,8

109,0

108,1

102,7

107,2

105,8

106,9

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,9

105,3

108,6

109,9

103,2

106,7

108,4

108,3

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

106,7

109,6

110,0

105,2

108,0

109,0

108,6

-0,4


1)Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end  of the last year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.