Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan 14-
Jan 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

101,9

102,5

102,6

101,6

101,2

102,4

102,5

+0,0

Mjukt bröd  Bread

13,2

106,0

105,7

105,7

105,1

104,6

105,1

105,9

+0,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

93,0

107,7

109,1

91,5

104,3

110,6

109,1

-1,3

Socker  Sugar

0,7

105,2

105,7

108,2

105,5

104,8

107,0

109,3

+2,2

Margarin  Margarine

3,7

102,0

105,6

105,9

101,8

104,7

104,8

105,7

+0,9

Vegetabilier  Crop products

32,4

103,3

104,6

104,8

102,8

103,3

104,4

104,8

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

106,2

111,1

115,1

105,8

109,0

114,4

114,3

-0,1

Grädde  Cream

3,6

106,1

113,2

114,5

105,5

110,7

113,4

112,9

-0,4

Smör  Butter

1,0

108,9

117,4

118,7

107,1

114,8

120,6

115,9

-3,9

Ost  Cheese

11,8

104,9

108,4

110,5

105,0

106,4

109,2

108,8

-0,3

Glass  Ice cream

4,2

100,4

98,2

96,7

98,3

101,2

97,4

95,9

-1,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

105,1

109,1

111,1

104,7

107,5

110,4

109,8

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

103,4

105,8

105,2

103,1

104,8

102,0

106,0

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

107,1

112,3

111,5

104,2

110,1

112,1

111,8

-0,3

Griskött  Pig meat

4,2

103,2

106,7

105,7

101,6

105,9

106,4

106,7

+0,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

101,9

105,0

101,6

101,8

107,6

102,2

102,0

-0,2

Annat kött  Other meat

1,4

107,7

112,2

114,1

105,1

110,0

115,6

113,0

-2,3

Kött  Meat

15,6

104,9

108,8

107,8

103,0

108,1

108,5

108,1

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

99,6

102,6

102,8

97,7

100,1

99,7

102,1

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

101,9

105,6

105,1

100,1

103,9

103,8

104,9

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

103,5

107,2

107,9

102,3

105,6

106,8

107,2

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

103,4

106,4

106,9

102,5

104,9

106,0

106,4

+0,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.