Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2011

2012

2013

Tredje kvartalet Third Quarter

2011

2012

2013

2014

Diff,%

13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

111,2

117,9

118,3

111,8

120,0

117,2

112,8

-3,8%

bg

Bulgarien  Bulgaria

110,5

117,0

115,8

110,7

118,9

114,7

111,8

-2,5%

cz

Tjeckien  Czech Republic

108,2

112,6

115,9

108,8

114,0

115,1

114,4

-0,6%

dk

Danmark  Denmark

109,1

114,5

118,7

109,5

116,0

117,4

118,2

+0,7%

de

Tyskland  Germany

110,8

116,0

118,2

111,2

117,3

118,2

114,3

-3,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

109,5

114,6

117,5

109,9

115,7

117,4

113,8

-3,1%

gr

Grekland  Greece

109,2

111,5

110,8

109,4

112,3

110,9

108,1

-2,5%

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

108,6

112,2

113,6

109,2

113,4

113,0

111,1

-1,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

112,3

118,0

117,3

113,3

120,6

115,7

107,2

-7,3%

it

Italien  Italy

106,9

112,1

114,4

107,4

113,5

113,7

111,5

-1,9%

cy

Cypern  Cyprus

98,7

102,8

114,2

100,0

102,8

115,2

118,6

+3,0%

lv

Lettland  Latvia

111,6

116,0

116,5

111,6

116,6

115,6

113,9

-1,5%

lt

Litauen  Lithuania

119,1

129,2

124,8

119,3

134,5

122,4

119,0

-2,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

108,3

113,1

113,4

108,4

114,1

112,9

111,6

-1,2%

hu

Ungern  Hungary

112,3

119,6

122,1

112,8

119,6

120,9

119,3

-1,3%

mt

Malta  Malta

109,8

115,1

116,3

110,6

117,9

115,7

113,8

-1,6%

nl

Nederländerna  Netherlands

109,9

113,1

115,7

111,1

114,0

115,3

110,1

-4,5%

at

Österrike  Austria

106,9

111,7

113,8

106,9

112,0

113,4

113,0

-0,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

110,4

118,2

118,8

111,3

119,0

119,3

116,7

-2,2%

pt

Portugal  Portugal

..

..

120,4

..

..

119,8

116,7

-2,6%

ro

Rumänien  Romania

112,4

120,0

123,5

114,3

122,6

123,9

122,0

-1,5%

si

Slovenien  Slovenia

110,6

115,2

117,9

111,4

116,1

117,6

114,1

-3,0%

sk

Slovakien  Slovakia

..

..

118,2

..

..

113,9

108,7

-4,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

111,6

115,7

117,9

111,8

115,9

116,8

115,7

-0,9%

se

Sverige  Sweden

106,6

108,7

109,0

106,8

108,9

108,6

109,1

+0,5%

uk

Storbritannien  United Kingdom

112,2

114,2

115,9

114,2

115,4

115,7

111,4

-3,7%


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures is not available for those member states that hasn’t completed  indices with base year 2010=100.

Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostat’s database. 2015-03-18