Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1504

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb 14-

Feb 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

9,3

108,7

111,5

107,5

107,5

112,0

106,5

108,2

+1,6

Mjukt bröd  Bread

17,4

108,0

108,3

108,3

107,4

107,7

108,5

108,2

-0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,8

106,6

103,2

94,1

106,3

104,3

101,9

88,0

-13,7

Vegetabilier  Crop products

33,1

109,7

111,6

110,0

108,7

111,4

110,4

109,9

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,2

103,7

108,3

112,1

104,5

107,3

106,0

112,8

+6,4

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

6,0

105,0

111,1

115,9

107,5

107,1

108,3

112,0

+3,4

Glass  Ice cream

1,1

93,0

96,0

94,4

90,3

97,7

83,9

83,3

-0,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

24,8

104,1

110,8

115,5

104,3

109,1

112,7

111,9

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,6

S

96,3

98,7

S

100,6

96,8

102,7

+6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

8,4

114,7

113,5

109,8

109,4

109,8

104,7

105,3

+0,6

Griskött  Pig meat

8,2

112,8

120,7

118,8

104,1

117,9

115,2

117,3

+1,8

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

107,3

S

S

107,7

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

115,3

S

S

113,6

S

S

S

S

Kött  Meat

20,6

112,2

113,9

111,7

107,8

111,6

108,1

109,2

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,9

102,4

104,7

105,5

100,5

103,8

105,2

105,8

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

38,5

106,8

109,0

108,1

103,8

107,4

106,1

107,0

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,9

105,3

108,6

109,9

103,9

107,4

107,6

108,3

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

106,7

109,6

110,0

105,5

108,7

108,6

108,9

+0,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.