Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1504

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb 14-
Feb 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

101,9

102,5

102,6

101,5

101,8

102,5

102,7

+0,3

Mjukt bröd  Bread

13,2

106,0

105,7

105,7

105,6

105,3

105,5

105,4

-0,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

93,0

107,7

109,1

91,4

102,8

111,6

108,1

-3,1

Socker  Sugar

0,7

105,2

105,7

108,2

105,8

105,5

107,8

105,8

-1,9

Margarin  Margarine

3,7

102,0

105,6

105,9

102,2

105,4

106,9

107,9

+0,9

Vegetabilier  Crop products

32,4

103,3

104,6

104,8

102,9

103,9

104,9

104,8

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

106,2

111,1

115,1

105,8

109,8

115,0

114,0

-0,9

Grädde  Cream

3,6

106,1

113,2

114,5

105,0

111,7

115,1

116,4

+1,1

Smör  Butter

1,0

108,9

117,4

118,7

107,0

116,2

121,1

114,7

-5,3

Ost  Cheese

11,8

104,9

108,4

110,5

105,3

106,9

110,4

108,4

-1,8

Glass  Ice cream

4,2

100,4

98,2

96,7

100,5

100,2

97,1

96,1

-1,0

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

105,1

109,1

111,1

104,9

108,0

111,3

109,9

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

103,4

105,8

105,2

102,7

107,5

104,8

108,1

+3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

107,1

112,3

111,5

105,3

110,6

110,9

110,8

-0,1

Griskött  Pig meat

4,2

103,2

106,7

105,7

101,6

103,8

104,8

104,1

-0,7

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

101,9

105,0

101,6

101,4

104,5

106,0

109,0

+2,8

Annat kött  Other meat

1,4

107,7

112,2

114,1

106,1

112,3

115,1

112,6

-2,2

Kött  Meat

15,6

104,9

108,8

107,8

103,5

107,1

108,5

108,8

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

99,6

102,6

102,8

98,5

101,3

103,0

103,3

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

101,9

105,6

105,1

100,7

104,1

105,6

105,8

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

103,5

107,2

107,9

102,7

106,0

108,1

107,8

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

103,4

106,4

106,9

102,8

105,3

107,1

106,8

-0,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.