Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägnings-tal, %
Weights,%

2012

2013

2014

2012

Mar

Mar

2013

Mar

Mar

2014

Mar

Mar

2015

Mar

Mar

Diff, %

Mar 14-

Mar 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

         6,1   

115,4

114,7

111,4

114,6

116,7

111,2

111,6

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

         4,0   

95,3

94,7

91,2

96,8

96,8

91,2

89,5

-1,8

Diesel  Diesel oil

         4,3   

119,5

116,6

114,2

122,5

116,0

114,8

108,8

-5,3

Andra bränslen och drivmedel

  Other fuels

         1,7   

117,9

113,7

112,2

121,6

113,1

112,6

106,3

-5,7

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

         9,9   

109,5

107,3

104,6

112,1

107,8

105,0

100,6

-4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

         4,5   

119,5

106,1

112,7

121,9

115,9

110,9

127,1

+14,6

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

         3,7   

116,7

107,7

113,6

117,7

113,9

112,1

121,1

+8,0

Gödnings- och jordförbättringsmedel

  Fertilisers and soil improvers

         8,2   

118,2

106,8

113,1

120,0

115,0

111,5

124,4

+11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

         0,7   

93,8

92,4

94,6

93,7

93,7

93,4

101,3

+8,4

Insektsmedel  Insecticides

         1,5   

98,3

92,8

94,2

98,6

98,6

92,8

95,3

+2,6

Ogräsmedel  Herbicides

         0,2   

97,8

97,4

106,4

97,8

97,8

103,1

112,6

+9,2

Växtskydds- och bekämpningsmedel

  Plant protection products

  and pesticides

         2,4   

96,8

95,6

102,1

96,8

96,8

99,5

107,9

+8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

  Veterinary expenses

1,0

105,6

107,6

112,1

107,1

107,5

112,7

117,2

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

18,7

115,1

121,1

115,3

108,5

123,8

116,6

115,9

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

6,1

101,3

101,7

103,6

101,0

101,0

102,5

105,8

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader

  Maintenance of buildings

2,4

104,7

105,7

106,8

103,9

105,0

105,8

107,1

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

  Other goods and services

23,0

106,6

106,4

106,9

109,7

106,8

106,5

107,5

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

77,9

110,1

110,1

109,3

109,9

111,9

109,2

110,8

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,7

103,4

103,8

107,0

103,6

103,2

106,1

110,7

+4,3

Övrig utrustning Other materials

12,0

103,7

105,9

107,6

102,9

105,8

106,8

110,2

+3,2

Utrustning  Materials

16,7

103,6

105,3

107,4

103,1

105,0

106,6

110,4

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

104,0

104,6

105,4

103,8

104,1

104,6

105,7

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

22,1

103,7

105,2

106,9

103,3

104,8

106,1

109,2

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

108,7

109,0

108,8

108,4

110,3

108,5

110,4

+1,8


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.