Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3 Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägnings-

tal, %

Weights,%

2012

2013

2014

2012

Mar
Mar

2013

Mar
Mar

2014

Mar
Mar

2015

Mar
Mar

Diff, %

Mar 14-
Mar 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

129,3

119,5

102,5

124,2

137,6

117,4

107,4

-8,5

Korn  Barley

3,2

129,6

108,1

96,2

130,6

125,3

106,3

110,3

+3,8

Havre  Oats

1,4

146,8

125,3

113,9

141,1

150,2

128,4

123,3

-3,9

Råg  Rye

0,4

139,1

105,4

94,4

148,5

134,5

109,2

99,7

-8,7

Annan spannmål  Other cereals

0,6

129,3

113,2

94,8

128,4

135,8

115,6

109,6

-5,2

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

131,6

116,6

101,5

128,4

135,8

115,6

109,6

-5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

2,6

121,9

96,2

84,4

125,0

111,5

103,5

96,7

-6,6

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

91,5

94,1

99,2

98,3

91,5

94,1

99,2

+5,5

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

91,0

86,7

86,7

91,0

86,7

86,7

100,0

+15,4

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

110,2

95,3

89,9

114,6

103,8

99,8

97,7

-2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

115,3

113,4

114,1

124,2

113,7

113,0

115,1

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

6,0

92,6

94,2

91,8

108,0

101,5

89,3

99,3

+11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

85,7

117,8

99,6

75,8

122,2

119,0

94,8

-20,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

100,3

97,0

93,6

100,0

96,7

93,4

93,4

±0,0

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

106,3

107,1

98,3

106,3

106,3

107,1

+0,8

Potatis  Potatoes

4,3

88,7

115,2

99,9

79,6

118,9

116,0

95,9

-17,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

4,8

96,1

96,7

96,4

96,6

95,4

95,1

97,5

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

42,2

111,6

108,1

101,2

114,6

116,1

107,3

105,5

-1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

112,4

113,6

107,0

121,3

120,0

110,1

111,2

+1,0

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

112,4

113,8

107,0

121,6

120,3

110,2

111,5

+1,2

  -  Kalv  Calves

0,3

110,6

108,4

105,8

112,1

109,6

107,1

103,3

-3,5

Svin  Pigs

10,3

94,5

105,8

112,1

91,7

101,2

108,6

112,9

+4,0

Får och getter  Sheep and goats

0,4

110,0

116,6

115,5

122,4

136,8

133,0

135,0

+1,5

Andra djur  Other animals

5,8

110,4

119,4

114,9

104,9

120,5

114,1

122,1

+7,0

Djur  Animals

26,4

104,9

111,9

110,9

106,1

113,0

110,8

114,7

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

97,9

105,6

108,8

99,4

99,1

115,6

89,7

-22,4

Ägg  Eggs

3,9

104,2

101,0

94,8

104,5

103,9

94,1

97,5

+3,6

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

128,0

148,2

96,1

120,7

146,8

97,8

113,4

+15,9

Animaliska produkter
  Animal products

31,4

100,5

107,6

106,3

101,3

102,5

111,8

92,1

-17,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

57,8

102,5

109,5

108,4

103,5

107,3

111,4

102,5

-8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

106,4

108,9

105,4

108,2

111,0

109,7

103,7

-5,4


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.