Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Mar
Mar

2013

Mar
Mar

2014

Mar
Mar

2015

Mar
Mar

Diff, %1)

Mar 14-

Mar 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

9,3

108,7

111,5

107,5

108,0

111,8

107,1

109,0

+1,8

Mjukt bröd  Bread

17,4

108,0

108,3

108,3

107,7

108,0

108,7

107,7

-1,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,8

106,6

103,2

94,1

102,1

105,7

104,0

89,5

-13,9

Vegetabilier  Crop products

33,1

109,7

111,6

110,0

108,5

111,4

110,9

109,5

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,2

103,7

108,3

112,1

104,3

106,6

114,7

112,5

-1,9

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

6,0

105,0

111,1

115,9

107,1

107,5

120,0

111,1

-7,4

Glass  Ice cream

1,1

93,0

96,0

94,4

94,1

94,5

95,6

89,3

-6,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

24,8

104,1

110,8

115,5

104,8

108,7

117,7

111,5

-5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,6

S

96,3

98,7

S

101,3

97,6

102,0

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

8,4

114,7

113,5

109,8

111,6

113,0

104,9

108,6

+3,6

Griskött  Pig meat

8,2

112,8

120,7

118,8

107,0

120,3

113,1

118,2

+4,5

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

107,3

S

S

103,5

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

115,3

S

S

114,2

S

S

S

S

Kött  Meat

20,6

112,2

113,9

111,7

108,5

114,1

107,3

111,0

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,9

102,4

104,7

105,5

99,7

104,8

104,8

105,7

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

38,5

106,8

109,0

108,1

103,6

109,1

105,5

107,9

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,9

105,3

108,6

109,9

104,1

108,3

109,1

108,6

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

106,7

109,6

110,0

105,5

109,4

109,7

108,9

-0,8


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.