Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Mar
Mar

2013

Mar
Mar

2014

Mar
Mar

2015

Mar
Mar

Diff, %1)

Mar 14-
Mar 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

101,9

102,5

102,6

101,8

102,9

101,4

102,5

+1,1

Mjukt bröd  Bread

13,2

106,0

105,7

105,7

105,8

105,2

106,0

105,7

-0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

93,0

107,7

109,1

92,6

102,6

111,8

110,5

-1,1

Socker  Sugar

0,7

105,2

105,7

108,2

105,8

105,7

107,5

103,5

-3,7

Margarin  Margarine

3,7

102,0

105,6

105,9

101,8

105,7

106,1

108,3

+2,1

Vegetabilier  Crop products

32,4

103,3

104,6

104,8

103,2

104,3

104,6

105,0

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

106,2

111,1

115,1

105,8

109,8

115,4

114,5

-0,7

Grädde  Cream

3,6

106,1

113,2

114,5

105,6

112,6

115,3

116,8

+1,3

Smör  Butter

1,0

108,9

117,4

118,7

106,9

114,8

120,5

117,5

-2,5

Ost  Cheese

11,8

104,9

108,4

110,5

105,9

106,5

110,9

109,1

-1,6

Glass  Ice cream

4,2

100,4

98,2

96,7

100,4

98,3

96,7

96,8

+0,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

105,1

109,1

111,1

105,2

107,8

111,5

110,6

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

103,4

105,8

105,2

103,1

101,1

102,6

108,3

+5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

107,1

112,3

111,5

106,1

110,8

110,0

110,4

+0,4

Griskött  Pig meat

4,2

103,2

106,7

105,7

101,4

105,2

104,3

103,6

-0,6

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

101,9

105,0

101,6

101,3

103,6

98,6

103,5

+5,0

Annat kött  Other meat

1,4

107,7

112,2

114,1

107,3

112,5

115,0

111,6

-2,9

Kött  Meat

15,6

104,9

108,8

107,8

103,9

107,5

106,1

107,0

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

99,6

102,6

102,8

98,9

101,5

101,7

103,1

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

101,9

105,6

105,1

101,1

104,3

103,8

104,9

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

103,5

107,2

107,9

103,1

105,8

107,3

107,7

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

103,4

106,4

106,9

103,1

105,3

106,4

106,8

+0,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.