Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2012

2013

2014

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2011

2012

2013

2014

Diff,%

13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

117,9

118,3

109,7

110,7

121,2

115,4

106,1

-8,1

bg

Bulgarien  Bulgaria

117,0

115,8

110,8

111,7

118,8

112,2

108,1

-3,7

cz

Tjeckien  Czech Republic

112,6

115,9

114,1

108,6

116,5

113,0

113,2

+0,2

dk

Danmark  Denmark

114,5

118,7

118,2

108,9

119,0

117,5

117,2

-0,3

de

Tyskland  Germany

116,0

118,2

114,2

111,3

120,2

114,3

111,6

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

114,6

117,5

113,2

109,7

118,3

114,3

111,0

-2,9

gr

Grekland  Greece

111,5

110,8

108,0

110,2

111,4

108,9

106,9

-1,8

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

112,2

113,6

111,1

109,2

115,3

111,7

109,2

-2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

118,0

117,3

107,5

109,6

117,0

109,5

102,0

-6,8

it

Italien  Italy

112,1

114,4

112,4

107,3

115,5

113,5

110,1

-3,0

cy

Cypern  Cyprus

102,8

114,2

114,6

99,9

103,2

117,1

109,5

-6,5

lv

Lettland  Latvia

116,0

116,5

114,3

111,8

116,9

113,8

111,8

-1,8

lt

Litauen  Lithuania

129,2

124,8

118,8

115,0

117,8

111,7

113,9

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,1

113,4

112,1

109,3

115,1

111,5

110,7

-0,7

hu

Ungern  Hungary

119,6

122,1

118,3

113,1

124,4

117,9

115,2

-2,3

mt

Malta  Malta

115,1

116,3

112,9

111,2

117,8

113,7

110,8

-2,6

nl

Nederländerna  Netherlands

113,1

115,7

110,8

110,8

116,4

113,4

108,8

-4,1

at

Österrike  Austria

111,7

113,8

113,3

107,2

113,8

112,5

111,9

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

118,2

118,8

116,3

113,1

119,4

117,5

114,6

-2,5

pt

Portugal  Portugal

..

120,4

116,8

..

..

117,5

115,6

-1,6

ro

Rumänien  Romania

120,0

123,5

120,0

113,3

122,6

120,5

119,8

-0,6

si

Slovenien  Slovenia

115,2

117,9

113,6

111,2

118,6

114,7

111,8

-2,5

sk

Slovakien  Slovakia

..

118,2

110,7

..

..

109,0

103,1

-5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

115,7

117,9

116,1

113,2

118,2

115,9

114,9

-0,9

se

Sverige  Sweden

108,7

109,0

108,8

108,0

109,8

107,4

108,5

+1,0

uk

Storbritannien  United Kingdom

114,2

115,9

112,2

111,2

116,5

111,5

108,9

-2,3


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2015-05-08.