Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2012

2013

2014

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2011

2012

2013

2014

Diff,%

13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

114,9

119,9

100,0

99,0

125,5

111,7

89,0

-20,3

bg

Bulgarien  Bulgaria

143,1

117,8

112,8

122,2

150,7

109,5

106,7

-2,6

cz

Tjeckien  Czech Republic

126,0

131,8

126,7

116,2

131,0

125,4

118,0

-5,9

dk

Danmark  Denmark

123,3

128,2

113,8

111,4

122,1

121,6

105,2

-13,5

de

Tyskland  Germany

119,4

120,7

111,8

111,8

123,4

126,6

105,4

-16,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

121,2

131,5

120,8

120,0

126,0

128,0

117,1

-8,5

gr

Grekland  Greece

101,6

103,3

101,4

104,2

104,6

103,5

102,4

-1,1

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

118,7

121,5

116,2

108,9

125,2

118,8

112,5

-5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

116,3

109,1

105,3

110,5

122,4

105,4

94,4

-10,4

it

Italien  Italy

116,0

120,5

115,4

110,5

122,1

119,7

116,5

-2,7

cy

Cypern  Cyprus

120,0

120,8

118,0

118,6

119,7

127,3

120,3

-5,5

lv

Lettland  Latvia

122,3

116,3

106,8

115,6

124,0

117,1

99,3

-15,2

lt

Litauen  Lithuania

123,1

126,2

110,9

117,5

128,9

124,0

100,3

-19,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

115,0

118,8

116,4

109,5

118,7

117,9

107,1

-9,2

hu

Ungern  Hungary

139,1

128,6

120,9

120,4

148,9

120,4

111,5

-7,4

mt

Malta  Malta

113,2

114,6

104,9

109,5

122,1

115,8

112,1

-3,2

nl

Nederländerna  Netherlands

108,5

116,1

108,4

105,3

118,9

120,4

104,0

-13,6

at

Österrike  Austria

113,0

114,5

109,4

106,6

116,6

115,0

104,6

-9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

124,6

121,9

113,8

118,3

123,6

124,1

107,0

-13,8

pt

Portugal  Portugal

..

107,1

101,8

..

..

106,8

101,4

-5,1

ro

Rumänien  Romania

127,7

133,7

119,0

107,2

137,8

120,9

109,4

-9,5

si

Slovenien  Slovenia

114,1

122,7

116,5

108,7

117,3

121,9

111,2

-8,8

sk

Slovakien  Slovakia

..

119,6

110,5

..

..

104,5

95,6

-8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

120,6

129,8

113,2

109,3

129,7

123,5

109,7

-11,2

se

Sverige  Sweden

106,4

108,9

105,4

103,2

104,8

109,3

102,8

-5,9

uk

Storbritannien  United Kingdom

118,7

125,5

114,1

112,6

123,0

120,4

107,1

-11,0


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2015-05-08.