Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägnings-tal, %
Weights,%

2012

2013

2014

2012

Apr

Apr

2013

Apr

Apr

2014

Apr

Apr

2015

Apr

Apr

Diff, %

Apr 14-

Apr 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

         6,1   

115,4

114,7

111,4

114,6

116,7

111,2

111,6

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

         4,0   

95,3

94,7

91,2

95,7

95,5

89,6

88,0

-1,8

Diesel  Diesel oil

         4,3   

119,5

116,6

114,2

121,3

113,1

116,3

109,4

-6,0

Andra bränslen och drivmedel

  Other fuels

         1,7   

117,9

113,7

112,2

121,3

110,9

113,7

107,0

-5,9

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

         9,9   

109,5

107,3

104,6

111,0

105,7

105,2

100,4

-4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

         4,5   

119,5

106,1

112,7

121,9

115,9

113,1

127,1

+12,3

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

         3,7   

116,7

107,7

113,6

117,7

113,9

115,2

122,5

+6,3

Gödnings- och jordförbättringsmedel

  Fertilisers and soil improvers

         8,2   

118,2

106,8

113,1

120,0

115,0

114,0

125,0

+9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

         0,7   

93,8

92,4

94,6

93,7

92,3

95,3

101,3

+6,3

Insektsmedel  Insecticides

         1,5   

98,3

92,8

94,2

98,6

90,3

95,1

95,3

+0,2

Ogräsmedel  Herbicides

         0,2   

97,8

97,4

106,4

97,8

96,0

108,8

112,6

+3,5

Växtskydds- och bekämpningsmedel

  Plant protection products

  and pesticides

         2,4   

96,8

95,6

102,1

96,8

94,5

103,8

107,9

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

  Veterinary expenses

1,0

105,6

107,6

112,1

106,6

109,4

112,7

117,2

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

18,7

115,1

121,1

115,4

109,9

122,8

117,1

115,6

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

6,1

101,3

101,7

103,6

101,2

101,2

104,0

105,7

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader

  Maintenance of buildings

2,4

104,7

105,7

106,8

105,3

106,0

106,9

108,2

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

  Other goods and services

23,0

106,6

106,4

106,9

105,6

106,6

106,8

107,6

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

77,9

110,1

110,1

109,3

109,0

111,3

110,0

110,8

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,7

103,4

103,8

107,0

103,6

103,5

106,1

110,7

+4,3

Övrig utrustning Other materials

12,0

103,7

105,9

107,6

102,9

105,8

106,8

110,4

+3,3

Utrustning  Materials

16,7

103,6

105,3

107,4

103,1

105,1

106,6

110,4

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

104,0

104,6

105,4

104,5

104,8

105,5

106,7

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

22,1

103,7

105,2

106,9

103,4

105,0

106,3

109,5

+3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

108,7

109,0

108,8

107,7

109,9

109,1

110,5

+1,2


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.