Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3 Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägnings-

tal, %

Weights,%

2012

2013

2014

2012

Apr
Apr

2013

Apr
Apr

2014

Apr
Apr

2015

Apr

Apr

Diff, %

Apr 14-
Apr 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

129,3

119,5

102,7

126,3

138,6

120,4

105,4

-12,5

Korn  Barley

3,2

129,6

108,1

96,4

132,5

124,7

109,6

105,9

-3,4

Havre  Oats

1,4

146,8

125,3

114,0

142,0

140,1

127,9

116,8

-8,7

Råg  Rye

0,4

139,1

105,4

94,4

147,9

130,0

112,1

98,2

-12,4

Annan spannmål  Other cereals

0,6

129,3

113,2

94,8

127,9

137,1

118,6

105,6

-11,0

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

131,6

116,6

101,7

130,3

135,0

118,2

106,5

-9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

2,6

121,9

96,2

84,6

130,7

109,2

109,0

100,5

-7,7

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

91,5

94,1

99,2

98,3

91,5

94,1

99,2

+5,5

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

91,0

86,7

86,7

91,0

86,7

86,7

100,0

+15,4

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

110,2

95,3

90,0

118,1

102,3

103,1

100,1

-3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

115,3

113,4

114,1

109,5

113,7

113,0

115,1

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

6,0

92,6

94,2

91,8

86,8

89,9

105,5

102,3

-3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

85,7

117,8

99,6

75,8

122,2

116,3

94,8

-18,5

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

100,3

97,0

93,6

100,0

96,7

93,4

93,4

±0,0

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

106,3

107,1

98,3

106,3

106,3

107,1

+0,8

Potatis  Potatoes

4,3

88,7

115,2

99,9

79,6

118,9

113,7

95,9

-15,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

4,8

96,1

96,7

96,4

93,0

95,2

96,1

98,1

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

42,2

111,6

108,1

101,3

108,5

114,1

110,7

105,3

-4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

112,4

113,6

107,0

117,8

119,9

107,1

115,8

+8,1

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

112,4

113,8

107,0

117,9

120,3

107,1

116,2

+8,5

  -  Kalv  Calves

0,3

110,6

108,4

105,8

112,1

109,6

107,1

103,3

-3,5

Svin  Pigs

10,3

94,5

105,8

112,1

92,3

103,0

108,6

114,9

+5,9

Får och getter  Sheep and goats

0,4

110,0

116,6

115,5

134,8

143,2

144,1

146,5

+1,7

Andra djur  Other animals

5,8

110,4

119,4

114,9

105,8

120,9

114,7

122,3

+6,7

Djur  Animals

26,4

104,9

111,9

110,9

105,4

113,9

110,0

117,4

+6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

97,9

105,6

107,1

98,5

99,1

114,0

92,7

-18,7

Ägg  Eggs

3,9

104,2

101,0

94,8

104,6

102,8

94,0

97,5

+3,7

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

128,0

148,2

96,1

134,1

144,0

83,5

101,9

+22,0

Animaliska produkter
  Animal products

31,4

100,5

107,6

104,9

101,4

102,2

109,7

93,8

-14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

57,8

102,5

109,5

107,6

103,2

107,6

109,8

104,6

-4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

106,4

108,9

104,9

105,5

110,3

110,2

104,9

-4,8


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.