Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Apr
Apr

2013

Apr
Apr

2014

Apr
Apr

2015

Apr
Apr

Diff, %1)

Apr 14-
Apr 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

101,9

102,5

102,6

101,7

101,4

102,6

103,5

+0,9

Mjukt bröd  Bread

13,2

106,0

105,7

105,7

105,5

104,3

105,2

105,9

+0,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

93,0

107,7

109,1

92,5

104,5

107,5

110,9

+3,2

Socker  Sugar

0,7

105,2

105,7

108,2

105,1

105,9

107,9

103,8

-3,8

Margarin  Margarine

3,7

102,0

105,6

105,9

101,2

103,9

106,4

108,7

+2,2

Vegetabilier  Crop products

32,4

103,3

104,6

104,8

102,9

103,2

104,6

105,5

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

106,2

111,1

115,1

105,5

109,9

115,2

114,5

-0,6

Grädde  Cream

3,6

106,1

113,2

114,5

104,7

112,2

114,7

115,2

+0,4

Smör  Butter

1,0

108,9

117,4

118,7

106,5

117,3

119,6

119,6

±0,0

Ost  Cheese

11,8

104,9

108,4

110,5

104,7

107,6

110,8

107,8

-2,7

Glass  Ice cream

4,2

100,4

98,2

96,7

100,1

99,9

96,3

96,5

+0,2

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

105,1

109,1

111,1

104,5

108,4

111,3

109,9

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

103,4

105,8

105,2

103,5

105,9

102,4

105,8

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

107,1

112,3

111,5

106,2

112,7

111,1

112,0

+0,9

Griskött  Pig meat

4,2

103,2

106,7

105,7

101,2

107,0

104,9

104,1

-0,7

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

101,9

105,0

101,6

101,2

107,3

99,5

106,8

+7,3

Annat kött  Other meat

1,4

107,7

112,2

114,1

106,4

110,8

112,4

112,2

-0,2

Kött  Meat

15,6

104,9

108,8

107,8

103,8

109,5

106,7

108,6

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

99,6

102,6

102,8

99,1

102,2

103,2

102,7

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

101,9

105,6

105,1

101,1

105,7

104,8

105,5

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

103,5

107,2

107,9

102,8

106,9

107,7

107,5

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

103,4

106,4

106,9

102,8

105,8

106,7

106,9

+0,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.