Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1506

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2012

2013

2014

Första kvartalet First Quarter

2012

2013

2014

2015

Diff,%

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

114,9

119,9

100,0

109,1

130,9

109,5

96,3

-12,1

bg

Bulgarien  Bulgaria

143,1

117,8

112,8

112,8

130,5

123,7

120,3

-2,7

cz

Tjeckien  Czech Republic

126,0

131,8

126,7

121,4

139,2

132,9

120,5

-9,3

dk

Danmark  Denmark

123,3

128,2

113,8

116,9

130,9

120,3

105,1

-12,6

de

Tyskland  Germany

119,4

120,7

111,8

112,8

121,9

121,1

103,6

-14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

121,2

131,5

120,8

124,7

133,7

124,6

121,9

-2,2

gr

Grekland  Greece

101,6

103,3

101,4

100,4

102,7

102,4

108,7

6,2

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

118,7

121,5

116,2

114,5

124,4

118,1

111,6

-5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

116,3

109,1

105,3

111,3

115,5

112,7

108,6

-3,6

it

Italien  Italy

116,0

120,5

115,4

113,3

121,7

119,1

117,6

-1,3

cy

Cypern  Cyprus

120,0

120,8

118,0

120,5

116,5

116,5

116,0

-0,4

lv

Lettland  Latvia

122,3

116,3

106,8

117,7

122,0

120,9

104,2

-13,8

lt

Litauen  Lithuania

123,1

126,2

110,9

123,7

135,0

125,8

104,5

-16,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

115,0

118,8

116,4

111,8

116,9

125,7

103,6

-17,6

hu

Ungern  Hungary

139,1

128,6

120,9

126,9

144,8

132,0

120,7

-8,6

mt

Malta  Malta

113,2

114,6

104,9

123,6

125,0

108,1

126,3

16,8

nl

Nederländerna  Netherlands

108,5

116,1

109,1

108,0

119,1

122,7

111,6

-9,0

at

Österrike  Austria

113,0

114,5

109,4

111,3

116,2

117,9

109,3

-7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

124,6

121,9

113,8

122,8

128,1

123,9

123,9

±0,0

pt

Portugal  Portugal

..

107,1

101,8

..

108,5

107,5

101,1

-6,0

ro

Rumänien  Romania

127,7

133,7

119,0

121,8

145,4

124,6

114,1

-8,4

si

Slovenien  Slovenia

114,1

122,7

116,5

112,2

122,2

123,3

111,9

-9,2

sk

Slovakien  Slovakia

..

119,6

110,5

..

143,1

128,3

119,2

-7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

120,6

129,8

113,2

112,7

134,0

118,4

110,8

-6,4

se

Sverige  Sweden

106,4

108,9

105,4

107,3

111,5

110,4

103,4

-6,3

uk

Storbritannien  United Kingdom

118,7

125,5

114,1

114,8

129,6

121,4

108,7

-10,5


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2015-06-15.