Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1507

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Maj
Maj

2013

Maj
Maj

2014

Maj
Maj

2015

Maj
Maj

Diff, %1)

Maj 14-
Maj 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

101,9

102,5

102,6

101,7

103,0

103,0

103,8

+0,7

Mjukt bröd  Bread

13,2

106,0

105,7

105,7

105,7

105,4

105,0

106,0

+0,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

93,0

107,7

109,1

91,8

105,6

113,3

111,5

-1,6

Socker  Sugar

0,7

105,2

105,7

108,2

104,9

105,8

108,0

103,6

-4,0

Margarin  Margarine

3,7

102,0

105,6

105,9

101,4

106,2

105,8

108,6

+2,6

Vegetabilier  Crop products

32,4

103,3

104,6

104,8

103,0

104,6

104,9

105,7

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

106,2

111,1

115,1

105,4

110,3

115,3

115,0

-0,3

Grädde  Cream

3,6

106,1

113,2

114,5

105,5

111,5

114,9

117,6

+2,4

Smör  Butter

1,0

108,9

117,4

118,7

107,8

117,2

120,9

114,7

-5,1

Ost  Cheese

11,8

104,9

108,4

110,5

104,6

107,6

110,0

108,6

-1,3

Glass  Ice cream

4,2

100,4

98,2

96,7

100,1

96,9

96,3

97,4

+1,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

105,1

109,1

111,1

104,6

108,1

111,1

110,7

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

103,4

105,8

105,2

102,9

106,0

106,3

107,9

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

107,1

112,3

111,5

107,3

114,5

110,2

112,6

+2,2

Griskött  Pig meat

4,2

103,2

106,7

105,7

102,9

108,2

105,9

104,7

-1,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

101,9

105,0

101,6

100,3

103,3

101,1

108,5

+7,4

Annat kött  Other meat

1,4

107,7

112,2

114,1

110,0

111,3

113,7

114,0

+0,3

Kött  Meat

15,6

104,9

108,8

107,8

104,7

109,8

107,2

109,6

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

99,6

102,6

102,8

99,6

104,3

103,1

103,8

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

101,9

105,6

105,1

101,9

106,9

105,0

106,5

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

103,5

107,2

107,9

103,2

107,5

107,9

108,5

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

103,4

106,4

106,9

103,1

106,6

106,9

107,6

+0,6


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.