Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1507

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2012

2013

2014

Första kvartalet First Quarter

2012

2013

2014

2015

Diff,%

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

117,9

118,3

109,7

113,7

121,0

112,3

108,0

-3,8

bg

Bulgarien  Bulgaria

117,0

115,8

110,8

115,2

119,3

112,9

105,7

-6,4

cz

Tjeckien  Czech Republic

112,6

115,9

114,1

109,8

118,2

113,9

112,2

-1,5

dk

Danmark  Denmark

114,5

118,7

118,2

110,7

120,3

118,5

114,4

-3,5

de

Tyskland  Germany

116,0

118,2

114,2

111,6

120,4

114,6

111,8

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

114,6

117,5

113,2

111,4

119,4

113,8

110,6

-2,8

gr

Grekland  Greece

111,5

110,8

108,0

111,6

112,1

108,5

105,6

-2,7

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

112,2

113,6

111,1

109,4

115,4

112,0

109,2

-2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

118,0

117,3

107,5

115,6

121,5

111,9

103,6

-7,4

it

Italien  Italy

112,1

114,4

112,4

109,2

115,6

114,4

109,5

-4,3

cy

Cypern  Cyprus

102,8

114,2

114,6

102,2

111,5

115,2

116,0

0,7

lv

Lettland  Latvia

116,0

116,5

114,3

114,3

119,0

115,3

112,7

-2,3

lt

Litauen  Lithuania

129,2

124,8

118,8

128,4

131,5

116,9

118,1

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,1

113,4

112,1

110,8

114,7

112,8

110,2

-2,3

hu

Ungern  Hungary

119,6

122,1

118,6

116,3

125,2

118,9

116,6

-1,9

mt

Malta  Malta

115,1

116,3

112,9

110,4

118,0

113,5

110,6

-2,6

nl

Nederländerna  Netherlands

113,1

115,7

110,5

110,7

116,8

113,4

110,2

-2,8

at

Österrike  Austria

111,7

113,8

113,3

109,4

114,7

113,8

113,4

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

118,2

118,8

116,3

116,2

119,3

116,8

112,2

-3,9

pt

Portugal  Portugal

..

120,4

116,8

..

122,7

117,2

115,0

-1,9

ro

Rumänien  Romania

120,0

123,5

120,0

117,0

126,8

118,2

116,1

-1,8

si

Slovenien  Slovenia

115,2

117,9

113,6

112,1

120,2

113,8

109,9

-3,4

sk

Slovakien  Slovakia

..

118,2

110,7

..

126,3

115,6

107,8

-6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

115,7

117,9

116,1

114,4

119,7

116,6

115,1

-1,3

se

Sverige  Sweden

108,7

109,0

108,8

108,3

110,4

108,3

109,7

1,3

uk

Storbritannien  United Kingdom

114,2

115,9

112,2

111,7

119,0

114,6

109,9

-4,1


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2015-06-15.