Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1508

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3 Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägnings-

tal, %

Weights,%

2012

2013

2014

2012

Juni
June

2013

Juni
June

2014

Juni
June

2015

Juni

June

Diff, %

Juni 14-
Juni15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

129,3

119,5

102,7

129,8

134,5

110,5

103,4

-6,5

Korn  Barley

3,2

129,6

108,1

96,4

133,3

118,3

99,7

99,9

+0,2

Havre  Oats

1,4

146,8

125,3

114,0

140,4

132,7

120,3

112,6

-6,4

Råg  Rye

0,4

139,1

105,4

94,4

141,7

123,6

107,7

94,8

-12,0

Annan spannmål  Other cereals

0,6

129,3

113,2

94,8

131,3

131,8

108,0

102,9

-4,7

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

131,6

116,6

101,7

132,3

129,9

108,7

103,2

-5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

2,6

121,9

96,2

84,6

125,9

103,6

88,1

101,6

+15,3

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

91,5

94,1

99,2

98,3

91,5

94,1

99,2

+5,5

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

91,0

86,7

86,7

91,0

86,7

86,7

100,0

+15,4

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

110,2

95,3

90,0

115,2

98,9

90,3

100,7

+11,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

115,3

113,4

114,1

109,5

113,7

113,0

115,1

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

6,0

92,6

94,2

91,8

103,1

92,9

80,6

116,7

+44,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

85,7

117,8

99,6

105,0

127,6

147,2

114,3

-22,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

100,3

97,0

93,6

100,0

96,7

93,4

93,4

±0,0

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

106,3

107,1

98,3

106,3

106,3

107,1

+0,8

Potatis  Potatoes

4,3

88,7

115,2

99,9

104,0

123,4

139,5

112,2

-19,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

4,8

96,1

96,7

96,4

96,9

96,5

96,8

99,9

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

42,2

111,6

108,1

101,3

114,1

113,2

105,6

108,3

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

112,4

113,6

114,0

112,2

115,1

112,6

128,5

+14,1

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

112,4

113,8

114,3

112,2

115,3

112,7

129,3

+14,7

  -  Kalv  Calves

0,3

110,6

108,4

105,8

109,6

109,6

107,1

103,3

-3,5

Svin  Pigs

10,3

94,5

105,8

112,1

95,0

104,8

110,9

118,7

+7,1

Får och getter  Sheep and goats

0,4

110,0

116,6

115,5

136,0

139,1

140,5

140,1

-0,3

Andra djur  Other animals

5,8

110,4

119,4

114,9

109,7

121,3

116,1

122,6

+5,6

Djur  Animals

26,4

104,9

111,9

113,5

105,3

112,9

113,2

123,6

+9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

97,9

105,6

107,1

97,3

106,9

111,3

90,6

-18,6

Ägg  Eggs

3,9

104,2

101,0

94,8

104,2

100,6

94,4

97,5

+3,3

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

128,0

148,2

96,1

130,7

156,6

88,3

103,8

+17,5

Animaliska produkter
  Animal products

31,4

100,5

107,6

104,9

100,2

109,1

107,8

92,2

-14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

57,8

102,5

109,5

108,8

102,5

110,8

110,3

106,6

-3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

106,4

108,9

105,6

107,4

111,8

108,3

107,3

-0,9


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.