Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1508

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Juni
June

2013

Juni
June

2014

Juni
June

2015

Juni
June

Diff, %1)

Juni 14-

Juni 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

9,3

108,7

111,5

107,5

108,6

112,9

108,6

109,0

+0,4

Mjukt bröd  Bread

17,4

108,0

108,3

108,3

107,3

108,6

108,4

108,4

0,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,8

106,6

103,2

94,1

107,3

104,9

88,3

89,6

+1,4

Vegetabilier  Crop products

33,1

109,7

111,6

110,0

110,2

113,1

110,4

110,1

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,2

103,7

108,3

112,1

104,7

106,5

112,0

112,3

+0,3

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

6,0

105,0

111,1

115,9

107,4

113,3

118,0

111,7

-5,4

Glass  Ice cream

1,1

93,0

96,0

94,4

95,4

97,4

103,6

91,6

-11,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

24,8

104,1

110,8

115,5

105,5

111,0

117,1

111,7

-4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,6

S

96,3

98,7

S

100,4

97,9

102,0

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

8,4

114,7

113,5

109,8

125,4

123,6

117,2

116,6

-0,5

Griskött  Pig meat

8,2

112,8

120,7

118,8

113,7

124,5

123,0

127,8

+3,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

107,3

S

S

105,1

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

115,3

S

S

111,5

S

S

S

S

Kött  Meat

20,6

112,2

113,9

111,7

115,9

118,6

116,4

118,8

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,9

102,4

104,7

105,5

102,2

104,8

105,7

106,3

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

38,5

106,8

109,0

108,1

108,4

111,6

110,7

112,2

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,9

105,3

108,6

109,9

106,8

110,4

111,9

111,2

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

106,7

109,6

110,0

107,9

111,3

111,5

110,9

-0,5


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.