Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1508

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Juni
June

2013

Juni
June

2014

Juni
June

2015

Juni
June

Diff, %1)

Juni 14-
Juni 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

101,9

102,5

102,6

102,2

103,3

102,8

105,0

+2,1

Mjukt bröd  Bread

13,2

106,0

105,7

105,7

105,9

106,5

106,0

106,2

+0,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

93,0

107,7

109,1

94,9

105,8

114,3

115,5

+1,1

Socker  Sugar

0,7

105,2

105,7

108,2

105,2

106,0

107,9

102,9

-4,6

Margarin  Margarine

3,7

102,0

105,6

105,9

101,1

105,0

105,3

109,0

+3,5

Vegetabilier  Crop products

32,4

103,3

104,6

104,8

103,4

105,1

105,2

106,5

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

106,2

111,1

115,1

106,3

110,3

115,2

114,8

-0,4

Grädde  Cream

3,6

106,1

113,2

114,5

106,3

110,8

112,1

115,4

+2,9

Smör  Butter

1,0

108,9

117,4

118,7

108,9

116,1

119,3

117,4

-1,6

Ost  Cheese

11,8

104,9

108,4

110,5

104,9

107,7

110,6

107,6

-2,7

Glass  Ice cream

4,2

100,4

98,2

96,7

100,6

95,5

93,9

93,9

±0,0

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

105,1

109,1

111,1

105,2

107,9

110,6

109,6

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

103,4

105,8

105,2

102,7

105,0

106,8

106,3

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

107,1

112,3

111,5

107,7

113,8

112,0

113,0

+0,9

Griskött  Pig meat

4,2

103,2

106,7

105,7

104,4

108,0

106,2

104,8

-1,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

101,9

105,0

101,6

100,2

106,2

101,0

107,3

+6,2

Annat kött  Other meat

1,4

107,7

112,2

114,1

109,5

113,9

115,8

113,4

-2,1

Kött  Meat

15,6

104,9

108,8

107,8

105,2

110,2

108,1

109,4

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

99,6

102,6

102,8

99,7

104,3

103,5

103,5

-0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

101,9

105,6

105,1

102,1

107,1

105,6

106,3

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

103,5

107,2

107,9

103,6

107,4

107,9

107,7

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

103,4

106,4

106,9

103,5

106,7

107,1

107,4

+0,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.