Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1509

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3 Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägnings-

tal, %

Weights,%

2012

2013

2014

2012

Juli
July

2013

Juli
July

2014

Juli
July

2015

Juli

July

Diff, %

Juli 14-
Juli15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

129,3

119,5

102,7

129,8

110,5

99,8

103,3

+3,5

Korn  Barley

3,2

129,6

108,1

96,4

133,3

110,9

100,1

100,7

+0,6

Havre  Oats

1,4

146,8

125,3

114,0

152,5

125,6

115,4

118,4

+2,6

Råg  Rye

0,4

139,1

105,4

94,3

142,3

100,8

96,7

90,2

-6,7

Annan spannmål  Other cereals

0,6

129,3

113,2

94,8

129,7

111,1

98,8

101,2

+2,4

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

131,6

116,6

101,7

133,6

111,9

101,4

103,8

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

2,6

121,9

96,2

84,6

128,8

96,3

81,9

102,2

+24,7

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

91,5

94,1

99,2

98,3

91,5

94,1

99,2

+5,5

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

91,0

86,7

86,7

91,0

86,7

86,7

100,0

+15,4

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

110,2

95,3

90,0

117,0

94,4

86,5

101,1

+16,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

115,3

113,4

114,1

113,7

113,0

115,1

114,5

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

6,0

92,6

94,2

91,8

85,2

96,6

94,5

88,5

-6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

85,7

117,8

99,6

75,2

107,9

62,5

97,0

+55,1

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

100,3

97,0

93,6

100,0

96,7

93,4

93,4

±0,0

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

106,3

107,1

98,3

106,3

106,3

107,1

+0,8

Potatis  Potatoes

4,3

88,7

115,2

99,9

79,2

106,9

68,9

97,7

+41,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

4,8

96,1

96,7

96,4

90,3

95,3

83,3

92,8

+11,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

42,2

111,6

108,1

101,3

109,8

105,8

96,8

102,0

+5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

112,4

113,6

114,0

108,4

111,3

111,2

129,0

+16,0

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

112,4

113,8

114,3

108,4

111,4

111,4

129,8

+16,6

  -  Kalv  Calves

0,3

110,6

108,4

105,8

109,6

107,1

107,1

103,3

-3,5

Svin  Pigs

10,3

94,5

105,8

112,1

95,2

106,5

112,4

119,8

+6,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

110,0

116,6

115,5

124,2

127,5

129,6

131,9

+1,8

Andra djur  Other animals

5,8

110,4

119,4

114,9

110,8

121,7

116,1

128,0

+10,2

Djur  Animals

26,4

104,9

111,9

113,5

104,0

112,0

113,1

125,2

+10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

97,9

105,6

107,1

95,5

106,9

108,9

89,7

-17,7

Ägg  Eggs

3,9

104,2

101,0

94,8

104,2

100,7

94,5

96,9

+2,6

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

128,0

148,2

96,1

130,7

156,6

88,3

103,8

+17,5

Animaliska produkter
  Animal products

31,4

100,5

107,6

104,9

98,7

109,1

105,9

91,4

-13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

57,8

102,5

109,5

108,8

101,1

110,4

109,2

106,9

-2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

106,4

108,9

105,6

104,8

108,5

104,0

104,8

+0,8


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.