Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1509

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Juli
July

2013

Juli
July

2014

Juli
July

2015

Juli
July

Diff, %1)

Juli 14-
Juli 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

101,9

102,5

102,6

101,9

102,9

103,2

105,8

+2,5

Mjukt bröd  Bread

13,2

106,0

105,7

105,7

106,4

106,0

105,7

106,5

+0,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

93,0

107,7

109,1

83,3

111,9

104,6

129,1

+23,4

Socker  Sugar

0,7

105,2

105,7

108,2

105,3

106,2

107,6

103,5

-3,8

Margarin  Margarine

3,7

102,0

105,6

105,9

102,9

106,9

107,3

109,9

+2,4

Vegetabilier  Crop products

32,4

103,3

104,6

104,8

103,1

105,3

105,0

107,8

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

106,2

111,1

115,1

106,5

110,7

115,7

115,5

-0,1

Grädde  Cream

3,6

106,1

113,2

114,5

106,6

113,8

116,1

117,6

+1,2

Smör  Butter

1,0

108,9

117,4

118,7

110,2

118,2

119,5

119,5

±0,0

Ost  Cheese

11,8

104,9

108,4

110,5

105,1

108,3

110,1

108,7

-1,2

Glass  Ice cream

4,2

100,4

98,2

96,7

101,2

97,7

97,7

94,9

-2,9

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

105,1

109,1

111,1

105,5

108,9

111,5

110,6

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

103,4

105,8

105,2

103,1

107,4

106,6

109,3

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

107,1

112,3

111,5

108,8

114,9

113,4

114,0

+0,6

Griskött  Pig meat

4,2

103,2

106,7

105,7

104,4

107,5

106,4

105,6

-0,8

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

101,9

105,0

101,6

101,3

103,7

102,0

106,4

+4,3

Annat kött  Other meat

1,4

107,7

112,2

114,1

108,9

114,0

117,5

112,6

-4,1

Kött  Meat

15,6

104,9

108,8

107,8

105,8

109,9

109,1

109,8

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

99,6

102,6

102,8

100,0

103,6

104,1

104,6

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

101,9

105,6

105,1

102,6

106,6

106,4

107,0

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

103,5

107,2

107,9

104,0

107,7

108,8

108,7

-0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

103,4

106,4

106,9

103,7

106,9

107,5

108,4

+0,8


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.